w jaki sposób urzędy pracy wspierają mieszkańców

W jaki sposób urzędy pracy wspierają mieszkańców?

Działalność Powiatowych Urzędów Pracy to nie tylko pomoc skierowana do bezrobotnych, ale też do lokalnych przedsiębiorców. Ze wsparciem urzędów wielu osobom udaje się także zrealizować marzenie o własnej działalności gospodarczej.

Korzyści dla bezrobotnego

Na czym polega wsparcie bezrobotnych? Jest ono gwarantowane w różnych formach:

  • Pośrednictwo pracy i poradnictwo zawodowe ‒ w tym m.in. konsultacje z doradcą zawodowym.
  • Podnoszenie kwalifikacji ‒ w formie staży, bonów szkoleniowych, przygotowania zawodowego dorosłych, trójstronnych umów szkoleniowych, stypendium z tytułu podjęcia nauki, finansowania kosztów egzaminów i licencji oraz dofinansowania studiów podyplomowych.
  • Świadczenia pieniężne ‒ to m.in. dodatki aktywizacyjne oraz zasiłki dla bezrobotnych. Świadczenia przysługują również rolnikom zwalnianym z pracy.

Zalety współpracy z PUP z perspektywy pracodawcy

PUP-y skupiają się także na współpracy z przedsiębiorcami. Firmy mogą liczyć na urzędy w kwestiach takich jak:

  • Pomoc w poszukiwaniu kandydatów do pracy, której podstawą jest zgłoszenie oferty pracy.
  • Podnoszenie kompetencji u kandydatów do pracy. Zwykle odbywa się przy wsparciu Krajowego Funduszu Szkoleniowego. Pracodawcy mogą zatem wysłać pracownika na szkolenie lub zorganizować staż. Przywilejem przedsiębiorcy współpracującego z urzędem pracy, pozostaje też refundacja wynagrodzeń.
  • Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy, to kolejna dogodność dla pracodawców. Ten aspekt bywa często realizowany w kontekście zatrudniania osób niepełnosprawnych.
  • Zwolnienie z opłacania składki na Fundusz Pracy za zatrudnione osoby po 50 roku życia.
  • Refundacja składek za ubezpieczenia społeczne bezrobotnych do 30 roku życia. Poza tym pracodawca może też ubiegać się o zwrot kosztów wynagrodzenia takich osób.

Przedsiębiorcy, którzy podejmą się współpracy z urzędem, mogą liczyć na szereg udogodnień, związanych m.in. z zatrudnianiem niepełnosprawnych oraz cudzoziemców. Jeśli jesteś bezrobotny, a oferty pracy w Kielcach nie spełniają Twoich oczekiwań, to z pewnością wskazana byłaby refleksja na temat podjęcia działalności gospodarczej. Samozatrudnienie to recepta na bezrobocie i niezależność od szefa.

Wyraź swoją opinię