studia czy praca

Studia to nie wszystko

Studia w Kielcach to nie tylko błogi czas spędzony w gronie przyjaciół i na imprezach. To także czas wytężonej nauki i refleksji na temat przyszłości zawodowej. Warto w tym czasie zastanowić się, co chcemy robić w życiu i jak dążyć do tego, aby plan zrealizować.

Okres studiów jest najlepszym czasem, aby podjąć działania, które zapewnią dobry start w karierze zawodowej. Najlepsze rozwiązanie to połączenie nauki ze stażem lub praktykami.

Nie chodzi o to, żeby z dniem rozpoczęcia wymarzonego przez wielu żaków okresu studiów, rzucić się w wir praktyk zawodowych. Jednak warto pomyśleć o tym, co najmniej na drugim roku. Wtedy już klarują się pewne preferencje i student jest bardziej świadomy tego, z jaką dziedziną chce związać swoje życie zawodowe.

Rozkład zajęć na studiach jest różnorodny, dlatego też z łatwością można podjąć dodatkową pracę. Większość pracodawców idzie na rękę studentom i organizuje im elastyczny grafik, dostosowany do zajęć na uczelni.

Taka forma zdobywania doświadczenia połączona z zarobkowaniem jest idealna dla studenta. Dzięki temu student zyskuje pierwszy wpis do CV z doświadczeniem, ale przede wszystkim możliwość sprawdzenia się, czy dana tematyka rzeczywiście jest tym, z czym, chce się związać w życiu zawodowym. Dzięki takiemu testowi nie jest za późno na zmianę kierunku studiów, czy zainteresowań.

Niewątpliwą zaletą staży i praktyk jest rzeczone wyżej doświadczenie. Ponieważ o to będzie pytał pracodawca, a nie o średnią ocen na studiach. Warto zatem zainteresować się tematem.

Na początek warto skontaktować się z uczelnianym biurem karier. Często to sami pracodawcy zabiegają o stażystę lub praktykanta prosto z określonego kierunku studiów.

Dobrą opcją na znalezienie stażu/praktyki są targi pracy, które także mają szeroką ofertę skierowaną do studentów. Osoba, która odbyła u danego pracodawcy staż/praktykę ma niekiedy szansę otrzymać zatrudnienie zaraz po studiach lub uzyskać ofertę pracy w późniejszym czasie. Zazwyczaj pierwszeństwo otrzymują osoby, które znają firmę i dobrze się sprawdziły w czasie studiów.

Wyraź swoją opinię