praca w areszcie

Praca w areszcie

Praca w Kielcach może mieć różnorodny wymiar. Osadzeni w areszcie śledczym w Kielcach na Piaskach będą produkować wyroby papierowe. Na terenie aresztu powstaje hala produkcyjna o powierzchni niemal 2 tys. m2. Inwestycja stanowi program rządowy o nazwie „Praca dla więźniów”. Jest to kolejny filar rządowego programu.

Już 5 grudnia 2017 roku została podpisana umowa dzierżawy i zatrudnienia osób skazanych, pomiędzy dyrektorem aresztu śledczego w Kielcach a prezesem fabryki papieru i tektury. W ramach umowy areszt śledczy zobowiązał się do wybudowania hali produkcyjnej o powierzchni właśnie 2 tys. m2. Hala umiejscowiona będzie na terenie jednostki penitencjarnej w Kielcach. Prezes fabryki zobowiązał się z kolei do wyposażenia hali w maszyny i urządzenia niezbędne do produkcji elementów papierowo-tekturowych. Fabryka ma zatrudniać skazanych w liczbie do 80 osób. Już na chwilę obecną pracę w areszcie wykonuje ponad 360 skazanych.

Jest to bardzo dobry sposób aktywizacji zawodowej skazanych, który ułatwi im start w normalne życie po opuszczeniu aresztu. Dodatkowo jest to także element resocjalizacyjny. Ponadto tego typu zatrudnienie daje możliwość zaoszczędzenia skazanym puli pieniędzy, które z pewnością będą przydatne po wyjściu na wolność.

Wyraź swoją opinię