Jakie kompetencje zagwarantują pracę w Kielcach?

Jakie kompetencje zagwarantują pracę w Kielcach?

Nie jest tajemnicą, że na rynku pracy najlepiej radzą sobie kandydaci, posiadający fachową wiedzę. Pracodawcy są nastawieni entuzjastycznie do zatrudniania doświadczonych fachowców i inżynierów. Nie oznacza to, że umiejętności miękkie się już nie liczą. Są one szczególnie cenione przez tych pracodawców z Kielc, którzy zatrudniają pracowników w handlu, telemarketingu, human resources oraz w administracji. Kompetencje miękkie najbardziej pożądane przez pracodawców, to komunikatywność, kreatywność, dobra organizacja pracy i sumienność.

Umiejętności twarde są wymagane na stanowiskach pracy związanych głównie z takimi branżami jak IT, finanse i księgowość. W tych przypadkach od kandydatów oczekuje się ukończenia określonych studiów, znajomości języków i specjalistycznych programów komputerowych.

Kompetencje cenione na rynku pracy można podzielić na wiedzę, kwalifikacje, cechy psychofizyczne oraz umiejętności. Do cenniejszych kompetencji zaliczamy:

1. Kompetencje cyfrowe – umiejętność praktycznego zastosowania urządzeń korzystających z Internetu. Istotne znaczenie ma zdolność sprawnego wyszukiwania, analizy i edytowania informacji. Kompetencje informatyczne są wykorzystywane nie tylko w pracy, ale też dla rozrywki i komunikacji.

2. Przedsiębiorczość – to za jej sprawą pracownik jest w stanie zmienić pomysł w działanie. Przedsiębiorczość zależy od takich cech jak m.in. kreatywność, skłonność do podejmowania ryzyka, innowacyjność czy wyznaczanie celów.

3. Znajomość języków obcych – szczególnie przydatny jest język angielski, niemiecki oraz francuski.

4. Kompetencje interpersonalne i międzykulturowe – należy do nich np. empatyczna postawa. Kompetencje społeczne to zbiór reguł i zasad postępowania dotyczących m.in. życia zawodowego.

5. Elastyczność- najlepsi pracownicy są otwarci na zmiany i nabywanie nowych umiejętności.

6. Kompetencje matematyczne – przez nie rozumiemy logiczne myślenie, a także wyobraźnię przestrzenną. Takie umiejętności są istotne zwłaszcza w środowiskach biznesowym, gdzie szerokie zastosowanie znajdują modele, wykresy i wzory.

Wyraź swoją opinię