benefity dla pracowników

Benefity dla pracowników – podstawowe informacje

Benefity pracownicze – co to jest

Motywowanie zatrudnionych to bardzo ważny element zarządzania, który pozwala firmie poprawnie się rozwijać. Dlatego większość przedsiębiorstw ustala w regulaminach wewnątrzzakładowych system benefitów. Samo słowo benefit pochodzi z języka łacińskiego (bene – dobrze, fecere – czynić) i oznacza dodatkowe świadczenia pracownicze. Idea bonusów po raz pierwszy pojawiła się w Stanach Zjednoczonych, a do Polski przywędrowała pod koniec lat 90.

Benefity w pracy

Zmotywowany pracownik to dobry pracownik. Wiedzą o tym właściciele dużych i małych przedsiębiorstw. Dlatego obecnie kładzie się nacisk na stworzenie dobrego systemu środków, które mają wzbudzać w zatrudnionych chęć do pracy. Benefity dla pracowników można podzielić na płacowe i pozapłacowe. Niektóre świadczenia pieniężne mogą być obowiązkowe. Należą do nich:

  • pokrycie kosztów badań wstępnych, okresowych oraz kontrolnych,
  • dopłata do okularów korekcyjnych w przypadku wady wzroku (pracodawca musi otrzymać zaświadczenie lekarskie o konieczności zakupu),
  • zapewnienie napojów i posiłków regeneracyjnych w określonych przypadkach (artykuł 232. Kodeksu pracy),
  • ekwiwalent za pranie odzieży.

Benefity są często obowiązkowe dla pewnych grup. Tak jest w przypadku sfery budżetowej, do której należą między innymi: urzędnicy państwowi, nauczyciele, osoby zatrudnione w gminach, starostwach powiatowych oraz biurach poselskich (jeśli mają podpisaną umowę o pracę). Wypłacane są im obowiązkowe trzynastki, świadczenia finansowane z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, dodatki stażowe. Do nieobowiązkowych dodatków zalicza się: świadczenia urlopowe, dopłaty do wypoczynku dzieci, zapomogi.

Benefity pozapłacowe

Świadczenia pozapłacowe w Polsce to także bony na święta na określoną kwotę, karty fitness, bilety do kina czy teatrów. Oprócz tego przedsiębiorcy często decydują się na refundację kosztów szkoleń, kursów językowych czy wyjazdów na konferencje. Pracowniczy mogą liczyć również na dopłaty do dojazdu do pracy, dofinansowanie posiłków, dodatkowe pakiety medyczne i ubezpieczeniowe dla całych rodzin czy zniżki na produkty firmowe.

Obecnie wielkie korporacje prześcigają się w wymyślaniu najbardziej rozbudowanego systemu benefitów pozapłacowych. Wszystko po to, aby przyciągnąć najlepiej wykwalifikowaną kadrę.

Wyraź swoją opinię