pierwsze CV

7 praktycznych wskazówek dotyczących pisania pierwszego CV

Osobom, które po raz pierwszy szukają pracy w Kielcach, najwięcej trudności przysparza opisanie doświadczenia zawodowego. Poniżej znajdują się wskazówki, które pomogą wybrnąć z tej opresji.

1. Po pierwsze, jeśli masz ubogie doświadczenie, to skup się na opisaniu swojego wykształcenia. Nie ma sensu wpisywać liceum. Można ograniczyć się do wpisania kierunku i specjalności studiów oraz ewentualnie technikum.

2. Zamiast doświadczenia, można opisać w CV aktywność w kołach naukowych czy organizacjach studenckich. Dla wielu osób pierwszą pracę w Kielcach stanowi wolontariat lub działalność w stowarzyszeniach. Sposobem na zdobycie doświadczenia oczywiście pozostają też bezpłatne praktyki studenckie i staże. Warto wspomnieć również o międzynarodowych wymianach studenckich.

3. Istotne jest dokładne opisanie poziomu znajomości języków obcych. Eksperci rynku pracy, są zgodni co do tego, że pracownicy, którzy mają rozwinięte umiejętności lingwistyczne, rzeczywiście zarabiają więcej. Oczywiście podstawy języka angielskiego to już standard, chociażby na takich stanowiskach jak kelner.

4. Kompetencje informatyczne też są bardzo istotne, a młodzież pod tym względem wygrywa z bardziej doświadczonymi, ale starszymi pracownikami. Obsługa specjalistycznych narzędzi lub programów komputerowych jest wysoko punktowana, ale ważne jest, aby sprecyzować swój poziom.

5. Liczy się też opisanie kompetencji miękkich, bo czasem to właśnie one mają decydująca rolę w procesie rekrutacji. Kompetencje szczególnie cenione na rynku pracy to m.in. zdolności komunikacyjne i negocjacyjne, analityczne myślenie oraz kreatywność i umiejętność zarządzania ludźmi.

6. Zamieszczenie celu i podsumowania zawodowego też ma dużą wartość, jeśli student chce pokazać, że jest konsekwentny i wie, do czego dąży. Pracodawcy są przyzwyczajeni do tego, że młodzi kandydaci często ślą CV do różnych firm, byle tylko gdziekolwiek się załapać do pracy.

7. CV musi spełniać wymagania formalne. Mowa tu m.in. o tym, aby zapisać dokument w odpowiednim formacie i pamiętać o aktualnej klauzuli dotyczącej przetwarzania danych osobowych. Oczywiście, jeśli chcesz dostać pierwszą pracę w Kielcach, to nie możesz dopuścić do tego, aby w Twoim życiorysie znalazły się błędy ortograficzne czy merytoryczne.

Wyraź swoją opinię