jakie badania wstępne do pracy biurowej

Jakie badania wstępne do pracy biurowej – praca biurowa, Kielce

Marzy ci się praca biurowa? Choć nie wiąże się ona zwykle z wieloma czynnikami zagrażającymi zdrowiu, przed podjęciem zatrudnienia pracodawca skieruje cię na obowiązkowe badania lekarskie. Co obejmują i kto za nie zapłaci?

Medycyna pracy – badania wstępne

Przepisy zobowiązują osoby rozpoczynające pracę do wykonania badania wstępnego. Na jego podstawie lekarz wystawia orzeczenie stwierdzające zdolność bądź czasową lub trwałą niezdolność do podjęcia zatrudnienia w danym zawodzie.

Skierowanie na wstępne badanie do pracy wystawia przyszły pracodawca. Na dokumencie powinny znaleźć się informacje dotyczące zagrożeń na określonym stanowisku. Nie można zapomnieć o żadnym szkodliwym lub uciążliwym czynniku, ponieważ od nich zależy to, co obejmie wstępne badanie do pracy.

Na przykład, gdy chodzi o pracę biurową, jako czynnik stwarzający niebezpieczeństwo dla zdrowia zwykle wskazuje się wielogodzinne spędzanie czasu przed komputerem, które może negatywnie wpływać na wzrok zatrudnionego. Dlatego badanie przed podjęciem pracy w biurze będzie obejmować także diagnostykę okulistyczną.

Wstępne badania lekarskie są obowiązkowe dla:

  • osób przyjmowanych do pracy w oparciu o umowę o pracę,
  • pracowników młodocianych,
  • osób obejmujących stanowiska, na których występują czynniki szkodliwe lub uciążliwe.

Badania wstępne a okresowe

Warto pamiętać, że badanie wstępne pracownika musi zostać przeprowadzone przed rozpoczęciem czynności służbowych. W trakcie zatrudnienia przełożony ma obowiązek kierować podwładnych również na badania okresowe i kontrolne.

Badania okresowe – wykonuje się, gdy badanie wstępne traci ważność.

Badania kontrolne – są przeprowadzane po nieobecności podwładnego spowodowanej chorobą i trwającej dłużej niż 30 dni. Są obowiązkowe dla osób, które po długotrwałej niedyspozycji zdrowotnej chcą wrócić do pracy.

Zgodnie z Kodeksem pracy koszt wszystkich badań ponosi pracodawca.

Kielce – sekretarka

Praca biurowa to określenie bardzo ogólne. Zanim podejmiemy decyzję, w jakim charakterze chcielibyśmy się zatrudnić, warto przyjrzeć się specyfice pracy na najbardziej popularnych stanowiskach.

Sekretarka – bądź sekretarz – to osoba, która prowadzi sekretariat firmy oraz organizuje pracę personelu. Do codziennych obowiązków osoby na tym stanowisku należy udzielanie informacji osobom z zewnątrz, obsługiwanie korespondencji, odbieranie telefonów, prowadzenie grafiku spotkań, posługiwanie się różnymi programami usprawniającymi działanie firmy.

Jest pierwszą osobą, z którą kontaktują się wszyscy klienci i interesanci, dlatego musi cechować się wysoką kulturą osobistą, profesjonalizmem i rzetelnością.

Czy trudno dostać w Kielcach pracę sekretarki? Choć lokalny rynek pracy może wchłonąć tylko ograniczoną liczbę osób zajmujących się pomocą biurową, to czy uda nam się znaleźć zatrudnienie na wymarzonym stanowisku, zależy w dużej mierze od kwalifikacji – a te możemy uzupełniać.

Do najczęstszych wymagań na to stanowisko, jakie znaleźć możemy w ogłoszeniach z Kielc, należą:

  • komunikatywność,
  • wysoka kultura osobista,
  • znajomość języka angielskiego,
  • znajomość określonych programów komputerowych,
  • umiejętność obsługiwania sprzętu biurowego.

Wielu pracodawców nie wymaga wcześniejszego doświadczenia, choć przed podjęciem pracy przydatne będzie przejście kursu na sekretarkę lub recepcjonistkę.

Kielce – praca fakturzystki

Nieco inne obowiązki charakteryzują pracę fakturzystki. Kielce stwarzają możliwości pracy dla osób gotowych podjęcia się tego zajęcia. Czym zajmuje się osoba na tym stanowisku?

Do podstawowych zadań osoby na tym stanowisku należy tworzenie i zarządzanie dokumentami związanymi ze sprzedażą, a więc wystawianie, sprawdzanie, poprawianie i archiwizowanie faktur, a także przygotowywanie różnego rodzaju raportów. Co więcej, to fakturzysta prowadzi rejestr kontrahentów firmy i wysyła do nich faktury. Dlatego musi cechować się doskonałą znajomością przepisów księgowych, a także potrafić obsługiwać programy do tworzenia dokumentów sprzedażowych.

„Dyspozycyjność, rzetelność, umiejętność pracy w zespole”. „Znajomość obsługi komputera”. „Umiejętność zarządzania czasem”. „Znajomości programów Excel i Word na poziomie średnio zaawansowanym”. To wymagania, które powtarzają się w wielu ogłoszeniach. Mimo znacznej odpowiedzialności, jaką obciążone jest to stanowisko, pracodawcy zwykle nie wymagają od kandydatów wykształcenia wyższego – często wystarczy szkoła zawodowa o profilu handlowym bądź przyuczenie do obowiązków już  w miejscu pracy. Fakturzyści mogą doszkalać się na dedykowanych im kursach branżowych. Wymaga się też od nich systematycznego uzupełniania swojej wiedzy, gdyż przepisy handlowe, będące podstawą ich pracy, często ulegają zmianie.

Kielce – administracja

Jeśli nie interesuje nas odbieranie telefonów i wystawianie faktur, możemy postarać się o inną pracę w administracji biurowej. Kielce oferują tutaj sporo możliwości – wciąż jest zapotrzebowanie na rekruterów i innych pracowników działu HR, administratorów baz danych, księgowych czy tłumaczy. Szukając pracy, dobrze jest pamiętać o sprawdzaniu oferty urzędów administracji państwowej.

Nie zniechęcajmy się też, jeśli mamy trudność ze znalezieniem w Kielcach pracy. Pracownik biurowy, który jest kompetentny, zmotywowany i samodzielny, jest na wagę złota. Dlatego warto przeglądać oferty również z okolicznych miejscowości – w niektórych przypadkach zmiana miejsca zamieszkania może okazać się korzystna dla rozwoju naszej kariery zawodowej.

Wyraź swoją opinię