agencja pracy tymczasowej

Agencja pracy tymczasowej – jak założyć

Agencja pośrednictwa pracy

Zgodnie z informacjami zamieszczonymi na rządowym portalu https://www.biznes.gov.pl agencja pośrednictwa pracy zajmuje się:

 • udzielaniem przedsiębiorcom informacji o możliwościach zatrudnienia na zgłoszonych stanowiskach,
 • pośrednictwem pracy (zarówno stałej jak i tymczasowej) na terenie kraju oraz za granicą,
 • pozyskiwaniem pracowników z odpowiednimi kwalifikacjami,
 • doradztwem zawodowym i kierowaniem na szkolenia,
 • informowanie bezrobotnych o ich prawach i obowiązkach,
 • weryfikowaniem kwalifikacji potencjalnych pracowników.

Agencja pracy tymczasowej – zasady działania

Zanim przedsiębiorcy zaplanują założenie biznesu, muszą sobie odpowiedzieć na pytanie: agencja pracy tymczasowej – jak działa? Firmy pośrednictwa pracy zatrudniają pracowników i kierują ich do tymczasowego wykonywania zadań na rzecz konkretnego pracodawcy. Warto podkreślić, że to nie właściciele danych firm są pracodawcami, a agencja pracy tymczasowej. Podpisuje ona z bezrobotnymi umowę na czas określony.

W umowach widnieje zwrot pracodawca-użytkownik, ponieważ korzysta on z usług firmy pośredniczącej. Nie jest wtedy pracodawcą w rozumieniu Kodeksu pracy, a jedynie podmiotem, który przekazuje podwładnym zadania oraz kontroluje ich wypełnianie.

Między agencją a pracodawcą-użytkownikiem zawierana jest umowa, w której określane są: rodzaj obowiązków oraz okres ich wykonywania przez zatrudnionego, ewentualne urlopy, kwestie związane z wypłatą wynagrodzeń.

Pośrednictwo pracy – jak założyć?

Aby firmy pośrednictwa pracy mogły rozpocząć swoją działalność, muszą zostać wpisane do rejestru agencji zatrudnienia. Nie jest to konieczne w przypadkach:

 • kierowania za granicę do zatrudnienia polegającego na czasowym przyjęciu do rodziny w zamian za określone świadczenia w celu poprawy umiejętności językowych lub zawodowych na okres do 2 lat,
 • udostępniania w Internecie informacji o wolnych i poszukiwanych miejscach pracy,
 • kierowania osób do odbycia praktyki absolwenckiej lub stażu.

Przedsiębiorcy, którzy zdecydują się na otworzenie agencji zatrudnienia, nie mogą posiadać zaległości podatkowych oraz w płatnościach składek do ZUS-u. Kluczowy jest także brak karalności za przestępstwa związane z działalnością na rynku pracy. Wcześniej nie przeprowadzono wobec nich procesu likwidacji bądź upadłości.

Pośrednictwo pracy – przepisy, licencja

Przepisy dotyczące zakładania, zdobywania licencji oraz działania tymczasowych agencji pośrednictwa pracy znajdują się w następujących dokumentach:

 • Ustawa z dnia z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,
 • Ustawa z dnia 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych,
 • Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie wzorów dokumentów dotyczących działalności agencji zatrudnienia.

Agencja pracy tymczasowej – Kielce

Mieszkańcy Kielc mogą skorzystać z usług różnych agencji pracy. Zanim jednak podpiszą umowę z daną placówką, powinni sprawdzić, czy dana agencja jest wpisana do wyżej wspomnianego rejestru. Wystarczy wpisać w wyszukiwarkę KRAZ, czyli Krajowy Rejestr Agencji Zatrudnienia. Ostrożność pozwoli uniknąć nieprzyjemnych sytuacji związanych z nieuczciwą działalnością niektórych agencji pośredniczących między pracodawcami a pracownikami.

Wyraź swoją opinię