Statystyk

Urząd Statystyczny w Kielcach
Dyrektor poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Statystyk
Miejsce pracy: Kielce
Ogłoszenie o naborze Nr 120764

Warunki pracy

Praca administracyjno-biurowa przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie; użytkowanie sprzętu biurowego; praca przy oświetleniu naturalnym i sztucznym. Wejście głowne od strony ul. Zygmunta Wróblewskiego oraz parter budynku przystosowane dla osób z niepełnosprawnościami.

Zakres zadań

 • Dokonuje kontroli logicznej i merytorycznej sprawozdań przekazywanych przez jednostki sprawozdawcze
 • Współpracuje z jednostkami sprawozdawczymi w zakresie wyjaśniania błędów stwierdzonych w toku kontroli i opracowania danych
 • Monitoruje jednostki sprawozdawcze, które nie przekazały sprawozdań
 • Gromadzi i przetwarza dane pierwotne w celu otrzymania informacji statystycznych
 • Dystrbuuje formularze i inne materiały do respondentów

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 6 miesięcy doświadczenia zawodowego pracy w administracji biurowej
 • Rzetelność
 • Organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów
 • Wykorzystanie wiedzy i doskonalenie zawodowe
 • Umiejętność poszukiwania informacji
 • Umiejętność współpracy
 • Komunikacja pisemna i interpersonalna
 • Podstawowa wiedza ekonomiczna
 • Umiejętność pracy przy komputerze (pakiet MS Office)
 • Znajomość ustawy o statystyce publicznej
 • Znajomość ustawy o służbie cywilnej
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego albo obywatelstwa innego państwa Unii Europejskiej albo obywatelstwa innego państwa, którego obywatele na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego posiadają prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  APLIKUJ TERAZ

  Jeśli posiadasz: tytuł lekarza specjalisty bądź jesteś lekarzem w trakcie specjalizacji – po 2. roku specjalizacji prawo wykonywania zawodu umiejętność obsługi komputera Oferujemy: zatrudnienie w oparciu o UZ bądź KG – sam wybierasz...

  Szczegóły:

  • Data dodania: wczoraj
  • Miejsce pracy: Kielce
  • Firma: Medicover Sp. z o.o.

  Jeśli posiadasz: tytuł lekarza specjalisty bądź jesteś lekarzem w trakcie specjalizacji – po 2. roku specjalizacji prawo wykonywania zawodu umiejętność obsługi komputera Oferujemy: zatrudnienie w oparciu o UZ bądź KG – sam wybierasz...

  Szczegóły:

  • Data dodania: wczoraj
  • Miejsce pracy: Kielce
  • Firma: Medicover Sp. z o.o.