Starszy specjalista

Kuratorium Oświaty w Kielcach
Świętokrzyski Kurator Oświaty poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista
Miejsce pracy: Kielce
Ogłoszenie o naborze Nr 136937

Warunki pracy

Praca w siedzibie urzędu, jak i poza nią, reprezentowanie urzędu na zewnątrz, praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie. Obciążenie mięśniowo – szkieletowe oraz obciążenie narządu wzroku podczas pracy przy monitorach ekranowych.


Narzędzia i materiały pracy - komputer, drukarki, kserokopiarki, niszczarka dokumentów, skaner.

Zakres zadań

 • Współpracuje z mediami oraz przygotowuje komunikaty prasowe przedstawiające stanowisko Kuratora Oświaty w sprawach należących do zakresu działań Kuratorium.
 • Koordynuje przepływ informacji z komórek organizacyjnych do prasy w rozumieniu przepisów dotyczących prawa prasowego.
 • Przygotowuje materiały informacyjne we współpracy z komórkami organizacyjnymi oraz umieszcza je w mediach społecznościowych.
 • Udziela informacji i sprostowań mediom, prowadzi dokumentację prasową oraz zarządza informacją.
 • Organizuje i prowadzi konferencje prasowe.
 • Organizuje wystąpienia medialne pracowników.
 • Monitoruje media w zakresie obecności instytucji w środkach masowego przekazu.
 • Aktywnie uczestniczy w wydarzeniach organizowanych przez Kuratorium.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego w administracji
 • znajomość ustawy Prawo prasowe
 • znajomość rozporządzenia o ochronie danych osobowych
 • samodzielność
 • umiejętność pracy w zespole
 • wysoka kultura osobista
 • otwartość, obowiązkowość, rzetelność
 • umiejętność pracy pod presją czasu
 • doskonała organizacja pracy
 • umiejętność negocjacji i radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych
 • dobra znajomość pakietu MS Office
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkoweJeśli posiadasz: tytuł lekarza specjalisty bądź jesteś lekarzem w trakcie specjalizacji – po 2. roku specjalizacji prawo wykonywania zawodu umiejętność obsługi komputera Oferujemy: zatrudnienie w oparciu o UZ bądź KG – sam wybierasz...

Szczegóły:

 • Data dodania: wczoraj
 • Miejsce pracy: Kielce
 • Firma: Medicover Sp. z o.o.

ZAKRES OBOWIĄZKÓW Aktywne pozyskiwanie nowych klientów zainteresowanych produktami z branży OZE. Przygotowywanie i prezentowanie ofert handlowych klientom. Doradztwo techniczne dotyczące zastosowania pomp ciepła i fotowoltaiki. Realizacja...

Szczegóły:

 • Data dodania: wczoraj
 • Miejsce pracy: Kielce
 • Firma: Invelo Energy Sp. z o.o. Sp. k.