Starszy referent

Izba Administracji Skarbowej w Kielcach
Dyrektor poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy referent
Miejsce pracy: Kielce
Ogłoszenie o naborze Nr 127150

Warunki pracy

Praca w siedzibie urzędu, praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie, praca w terenie, zagrożenie naciskami grup przestępczych, zagrożenie korupcją. Budynek nie jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych. Narzędzia i materiały pracy - komputer, drukarki, kserokopiarki.

Zakres zadań

 • Prowadzi postępowania w zakresie czynności sprawdzających, wszczyna i prowadzi dochodzenia w sprawach o przestępstwa i wykroczenia skarbowe
 • Wnosi do sądów wnioski o udzielenie zezwolenia na dobrowolne poddanie się odpowiedzialności karnej sprawcy przestępstwa skarbowego lub wykroczenia skarbowego
 • Realizuje zadania związane z obsługą systemów informatycznych
 • Współpracuje z organami ścigania w zakresie udzielania pomocy prawnej, czy wykonywania innych czynności w tym zakresie
 • Prowadzi postępowania w zakresie kosztów postępowania przygotowawczego
 • Nakłada grzywny w drodze mandatu karnego za wykroczenia i wykroczenia skarbowe
 • Współpracuje z prokuraturą i sądami

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w administracji lub pracy biurowej
 • Podstawowa znajomość przepisów prawa (karnego, procesowego i materialnego tj. ustawy Kodeks karny, ustawy Kodeks postępowania karnego, ustawy Kodeks karny skarbowy), ustawy o służbie cywilnej, ustawy o KAS, ustawy Kodeks pracy, organizacji i funkcjonowania administracji publicznej, w tym w szczególności KAS
 • Umiejętność działania w sytuacjach nieprzewidywalnych, stresowych
 • Komunikatywność
 • Umiejętność pracy w zespole
 • Biegła obsługa komputera (Pakiet MS Office)
 • W jednostkach organizacyjnych KAS może być zatrudniona albo pełnić służbę osoba, która nie pełniła służby zawodowej ani nie pracowała w organach bezpieczeństwa państwa wymienionych w art. 2 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 342), ani nie była ich współpracownikiem
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

APLIKUJ TERAZ

wg. wniosku Wymagania inne: Wykształcenie min. średnie, możliwość przyuczenia, prawo jazdy kat B.

Szczegóły:

 • Data dodania: wczoraj
 • Miejsce pracy: Kielce
 • Firma: Miejski Urząd Pracy w Kielcach

Obsługa klientów w specjalistycznym salonie wykończenia wnętrz, Doradztwo techniczne, Prowadzenie dokumentacji sprzedażowej. Umiejętności komunikacyjnych i interpersonalnych, Komputer nie może być Ci obcy, pracujemy poczcie Outlook i...

Szczegóły:

 • Data dodania: wczoraj
 • Miejsce pracy: Kielce
 • Firma: BEL-POL