Starszy inspektor

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Kielcach
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy inspektor
Miejsce pracy: Kielce
Ogłoszenie o naborze Nr 120118

Warunki pracy


 • praca administracyjno-biurowa oraz w terenie

 • praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie

 • krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe

 • zagrożenie korupcją 

Zakres zadań

 • Uczestniczy w opracowaniu projektów planów ochrony rezerwatów przyrody. Opracowuje projekty zadań ochronnych dla rezerwatów przyrody nieposiadających planów ochrony. Uczestniczy w przygotowaniu projektów zarządzeń regionalnego dyrektora ochrony środowiska w sprawie ustanowienia planu ochrony i zadań ochronnych.
 • Przygotowuje projekty rozstrzygnięć w sprawie zezwolenia na odstępstwa od zakazów w rezerwatach przyrody.
 • Analizuje plany ochrony pod kątem potrzeby prowadzenia działań ochronnych. Przygotowuje materiały merytoryczne do zlecenia wykonania działań.
 • Uczestniczy w opracowaniu aktów prawnych (projektów zarządzeń regionalnego dyrektora ochrony środowiska), mocą których ustanawiane są rezerwaty przyrody lub regulowane inne kwestie dotyczące rezerwatów przyrody.
 • Gromadzi i systematyzuje dokumentację rezerwatową.
 • Uczestniczy w aplikowaniu o środki finansowe na sporządzenie dokumentacji planistycznych oraz wykonywanie działań ochronnych w rezerwatach przyrody. Uczestniczy w odbiorach dokumentacji opracowywanych na potrzeby rezerwatów przyrody.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie profilowane z zakresu leśnictwa, ochrony środowiska, biologii, geologii, geografii lub pokrewne
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w administracji publicznej lub obszarze ochrony środowiska, ochrony przyrody, leśnictwa, geologii, systemu informacji przestrzennej
 • czynne prawo jazdy kat. B
 • umiejętności analityczne
 • znajomość przepisów z zakresu ochrony przyrody
 • znajomość przepisów kodeksu postępowania administracyjnego
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym
 • odporność na stres
 • umiejętność organizacji pracy własnej
 • umiejętność obsługi programów GIS
 • znajomość podstaw gospodarki leśnej
APLIKUJ TERAZ

Jeśli posiadasz: tytuł lekarza specjalisty bądź jesteś lekarzem w trakcie specjalizacji – po 2. roku specjalizacji prawo wykonywania zawodu umiejętność obsługi komputera Oferujemy: zatrudnienie w oparciu o UZ bądź KG – sam wybierasz...

Szczegóły:

 • Data dodania: dzisiaj
 • Miejsce pracy: Kielce
 • Firma: Medicover Sp. z o.o.

Jeśli posiadasz: tytuł lekarza specjalisty bądź jesteś lekarzem w trakcie specjalizacji – po 2. roku specjalizacji prawo wykonywania zawodu umiejętność obsługi komputera Oferujemy: zatrudnienie w oparciu o UZ bądź KG – sam wybierasz...

Szczegóły:

 • Data dodania: dzisiaj
 • Miejsce pracy: Kielce
 • Firma: Medicover Sp. z o.o.