Starszy inspektor

Komenda Wojewódzka Policji w Kielcach
Komendant Wojewódzki Policji poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy inspektor
Miejsce pracy: Kielce
Ogłoszenie o naborze Nr 87387

Warunki pracy


 • praca administracyjno-biurowa,

 • naturalne i sztuczne oświetlenie,

 • praca w siedzibie urzędu,

 • budynek nie posiada windy,

 • brak odpowiednio dostosowanych toalet dla osób niepełnosprawnych.

Zakres zadań

 • Prowadzi nadzór i monitoruje pracę kancelaryjną w komórkach organizacyjnych Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach i jednostkach organizacyjnych Policji województwa świętokrzyskiego
 • Organizuje i prowadzi szkolenia z zakresu pracy kancelaryjno-biurowej w komórkach organizacyjnych Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach i jednostkach organizacyjnych Policji województwa świętokrzyskiego
 • Bierze udział w organizacji imprez promujących Policję
 • Bierze udział w przygotowaniu dokumentacji związanej z zapytaniami skierowanymi do Komendanta Wojewódzkiego Policji w Kielcach w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej
 • Bierze udział w obsłudze strony internetowej Komendanta Wojewódzkiego Policji w Kielcach w portalu Biuletynu Informacji Publicznej
 • Koordynuje i rozpatruje petycje złożone do Komendanta Wojewódzkiego Policji w Kielcach oraz sprawuje nadzór w tym zakresie nad jednostkami organizacyjnymi Policji działającymi na obszarze województwa świętokrzyskiego
 • Realizuje zadania związane z wnioskami kierowanymi przez podmioty zewnętrzne oraz jednostki organizacyjne Policji dotyczące objęcia patronatem honorowym lub udziałem w komitecie honorowym Komendanta Wojewódzkiego Policji w Kielcach
 • Archiwizuje i przekazuje akta sprawy do archiwum

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego w administracji publicznej
 • Znajomość zarządzenia MSWiA w sprawie instrukcji kancelaryjnej oraz jednolitego rzeczowego wykazu akt Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji
 • Znajomość zasad pracy kancelaryjno-biurowej i obiegu dokumentacji
 • Umiejętność planowania i organizacji pracy własnej
 • Samodzielność
 • Asertywność
 • Komunikatywność
 • Poświadczenie bezpieczeństwa uprawniające do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli "poufne" lub zgoda na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego w celu uzyskania poświadczenia bezpieczeństwa do klazuli "poufne"
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  APLIKUJ TERAZ

  Wyjazdy z Wrocławia (baza wypadowa) aktualne uprawnienia, cyfrową kartę kierowcy, świadectwo kwalifikacji badania: lekarskie i psychologiczne cechy takie jak uczciwość oraz zaangażowanie w powierzone obowiązki doświadczenie ...ale nie jest...

  Szczegóły:

  • Data dodania: dzisiaj
  • Miejsce pracy: Kielce
  • Firma: Duvenbeck Logistik Sp. z o.o.

  Główne zadania: zapewnienie ciągłości utrzymania ruchu maszyn i urządzeń usprawnienia i optymalizacja pracy maszyn produkcyjnych i infrastruktury analizy schematów elektrycznych i dokumentacji technicznej Wymagania: wykształcenie średnie...

  Szczegóły:

  • Data dodania: dzisiaj
  • Miejsce pracy: Kielce
  • Firma: CENTROSTAL S.A. Kielce