Starszy inspektor

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy inspektor
Miejsce pracy: Kielce
Ogłoszenie o naborze Nr 86619

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:


- obciążenie mięśniowo-szkieletowe oraz obciążenie narządu wzroku podczas pracy


  przy monitorach ekranowych,


- permanentna obsługa klientów zewnętrznych,


- nietypowe godziny ( w tym praca w nocy oraz w weekendy i święta)


- praca w systemie równoważnego czasu pracy po 12 godzin.


 


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:


- praca w pomieszczeniach biurowych z wykorzystaniem komputera i urządzeń


  biurowych, 


- budynek i jego wyposażenie zapewniają bezpieczne i higieniczne warunki pracy,


  warunki są   dostosowane do rodzaju wykonywanych prac, budynek nie w pełni


  przystosowany dla osób niepełnosprawnych ruchowo – brak toalet przystosowanych


  dla osób niepełnosprawnych,


- praca przy oświetleniu naturalnym i sztucznym.


 

Zakres zadań

 • prowadzi monitoring o stanie przejezdności i stanie technicznym dróg oraz przyjmuje i przekazuje informacje zgodnie z obowiązującymi procedurami i wytycznymi,
 • prowadzi dokumentację Punktu Informacji Drogowej oraz obsługuje programy i systemy wykorzystywane do pracy w Punkcie Informacji Drogowej,
 • analizuje dane o zdarzeniach drogowych, współpracuje ze służbami ratowniczymi, porządkowymi oraz zarządcami innych dróg i organami zarządzającymi ruchem na tych drogach ,
 • gromadzi i przetwarza dane oraz uczestniczy w ocenie zagrożeń występujących na drodze,
 • realizuje zadania w ramach zarządzania kryzysowego oraz stałego dyżuru,
 • przygotowuje uzgodnienia tras i projekty zezwoleń na przejazd pojazdów nienormatywnych,
 • rejestruje korespondencję wchodzącą do Wydziału oraz archiwizuje dokumenty,
 • prowadzi i aktualizuje bazę danych dotyczącą interwencji mieszkańców, użytkowników i zdarzeń drogowych na odcinkach przewidywanych do realizacji w ramach programów rządowych, uczestniczy w procesie planowania zadań z zakresu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • prawo jazdy kat. B,
 • znajomość sieci dróg na terenie województwa świętokrzyskiego
 • umiejętność działania w sytuacjach trudnych i radzenie sobie ze stresem ( wypadki, katastrofy w ruchu drogowym),
 • bardzo dobra umiejętność obsługi pakietu MS Office w szczególności programów Word i Excel.
 • kompetencje: wykorzystywanie wiedzy i doskonalenie zawodowe, rzetelność, organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, współpraca, komunikacja,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • znajomość języka angielskiego lub niemieckiego lub rosyjskiego w stopniu komunikatywnym,
 • znajomość przepisów dotyczących dróg publicznych i ochrony pasa drogowego,
 • znajomość zagadnień z zakresu inżynierii ruchu,
 • znajomość obsługi programów UtrudnieniaWin, ZimaWin, PPNWin.
APLIKUJ TERAZ

Wyjazdy z Wrocławia (baza wypadowa) aktualne uprawnienia, cyfrową kartę kierowcy, świadectwo kwalifikacji badania: lekarskie i psychologiczne cechy takie jak uczciwość oraz zaangażowanie w powierzone obowiązki doświadczenie ...ale nie jest...

Szczegóły:

 • Data dodania: dzisiaj
 • Miejsce pracy: Kielce
 • Firma: Duvenbeck Logistik Sp. z o.o.

Główne zadania: zapewnienie ciągłości utrzymania ruchu maszyn i urządzeń usprawnienia i optymalizacja pracy maszyn produkcyjnych i infrastruktury analizy schematów elektrycznych i dokumentacji technicznej Wymagania: wykształcenie średnie...

Szczegóły:

 • Data dodania: dzisiaj
 • Miejsce pracy: Kielce
 • Firma: CENTROSTAL S.A. Kielce