Starszy inspektor

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Kielcach
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy inspektor
Miejsce pracy: Kielce
Ogłoszenie o naborze Nr 137044

Warunki pracy


 • praca administracyjno-biurowa oraz w terenie
 • praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie
 • obsługa urządzeń biurowych (drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów)
 • zagrożenie korupcją

Zakres zadań

 • Uczestniczy w aktualizacji granic i bazy danych obszarów Natura 2000.
 • Zajmuje się sprawami związanymi z wykonywaniem działań ochrony czynnej.
 • Uczestniczy w przygotowaniu projektów planów zadań ochronnych.
 • Gromadzi informacje dotyczące realizacji działań ochronnych na obszarach Natura 2000 przez RDOŚ, organizacje ekologiczne i inne jednostki.
 • Przygotowuje okresowe zestawienia raporty dotyczące planowania i wykonywania ochrony w obszarach Natura 2000.
 • Uczestniczy w aplikowaniu o środki finansowe na realizację działań ochronnych.
 • Gromadzi dane dotyczące przedmiotów ochrony, wynikające z prowadzonych spraw w jednostce.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie profilowe z zakresu biologii, leśnictwa, ochrony środowiska lub pokrewne
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w administracji publicznej lub obszarze ochrony środowiska, ochrony przyrody, leśnictwa lub pokrewne
 • Umiejętności analityczne
 • Umiejętność przewidywania skutków podejmowanych decyzji
 • Znajomość ustaw: o ochronie przyrody, o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko, KPA
 • Dyrektyw UE dotyczących obszarów Natura 2000
 • Znajomość siedlisk przyrodniczych i gatunków wymienionych w załącznikach do Dyrektyw UE
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Znajomość języka obcego roboczego UE na poziomie komunikatywnym
 • Odporność na stres
 • Umiejętność organizacji pracy własnej i zespołu
 • Umiejętność obsługi programów GIS
 • Znajomość zasad i procedur aplikowania o wsparcie działań z funduszy zewnętrznych i realizacji projektów przyrodniczych


Jeśli posiadasz: tytuł lekarza specjalisty bądź jesteś lekarzem w trakcie specjalizacji – po 2. roku specjalizacji prawo wykonywania zawodu umiejętność obsługi komputera Oferujemy: zatrudnienie w oparciu o UZ bądź KG – sam wybierasz...

Szczegóły:

 • Data dodania: wczoraj
 • Miejsce pracy: Kielce
 • Firma: Medicover Sp. z o.o.

ZAKRES OBOWIĄZKÓW Aktywne pozyskiwanie nowych klientów zainteresowanych produktami z branży OZE. Przygotowywanie i prezentowanie ofert handlowych klientom. Doradztwo techniczne dotyczące zastosowania pomp ciepła i fotowoltaiki. Realizacja...

Szczegóły:

 • Data dodania: wczoraj
 • Miejsce pracy: Kielce
 • Firma: Invelo Energy Sp. z o.o. Sp. k.