Starszy inspektor

Urząd Statystyczny w Kielcach
Dyrektor poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy inspektor
Miejsce pracy: Kielce
Ogłoszenie o naborze Nr 135303

Warunki pracy

Praca administracyjno-biurowa przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie: użytkowanie sprzętu biurowego; praca przy oświetleniu naturalnym i sztucznym. Wejście główne od stony ul. Zygmunta Wróblewskiego oraz parter budynku przystosowane dla osób z niepełnosprawnościami.

Zakres zadań

 • Prowadzi sprawy z zakresu dyscypliny pracy pracowników Urzędu;
 • Prowadzi sprawy socjalne związane z wykorzystaniem Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych;
 • Prowadzi sprawy związane z umowami cywilno-prawnymi.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w obszarze kadr
 • Znajomość Kodeksu Pracy.
 • Znajomość ustawy o ZFŚS, ustawy o statystyce publicznej oraz służbie cywilnej.
 • Umiejętność obsługi komputera (MS Office).
 • Rzetelność, współpraca, organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów.
 • Komunikacja interpersonalna i pisemna.
 • Wykorzystywanie wiedzy i doskonalenie zawodowe.
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22.07.1944r. do 31.07.1990r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18.10.2006 o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów -nie dotyczy kandydatów/ kandydatek urodzonych 01.08.1972r. lub póżniej.Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne , jeśli urodziła się przed 01.08.1972r.
 • Posiadanie obywatelstwa ukraińskiego – dotyczy obywateli Ukrainy, przebywających legalnie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub których pobyt na tym terytorium jest uznawany za legalny na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa”
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego albo obywatelstwa innego państwa Unii Europejskiej albo obywatelstwa innego państwa, którego obywatele na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego posiadają prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Znajomość programu Płatnik
 • Myślenie analityczne
 • Znajomość ustawy o ubezpieczeniach społecznych


Jeśli: Posiadasz uprawnienia UDT oraz umiejętność kierowania wózkiem widłowym. Zapraszamy do pracy w GEODIS!

Szczegóły:

 • Data dodania: dzisiaj
 • Miejsce pracy: Kielce
 • Firma: GEODIS Road Network Sp. z o.o.

Hej! Co będziesz robić w najbliższym czasie? A może chcesz zarobić i zdobyć doświadczenie w branży RTV/AGD/IT? Świetnie się składa, bo właśnie szukamy Doradcy Klienta. Nie musisz mieć doświadczenia, wystarczą chęci i pozytywne...

Szczegóły:

 • Data dodania: dzisiaj
 • Miejsce pracy: Kielce
 • Firma: Adreams M. Smerda Sp.k.