Starszy inspektor

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Kielcach
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy inspektor
Miejsce pracy: Kielce
Ogłoszenie o naborze Nr 133019

Warunki pracy


 • praca administracyjno-biurowa oraz w terenie
 • praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie
 • obsługa uurządzeń biurowych (drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumnetów)
 • zagrożenie korupcją

Zakres zadań

 • Prowadzi sprawy dotyczące gatunków obcych i inwazyjnych.
 • Przygotowuje projekty decyzji dotyczących zwierząt niebezpiecznych dla życia i zdrowia ludzi; uczestniczy w kontrolach dotyczących zwierząt niebezpiecznych I i II kategorii.
 • Uzgadnia projekty decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu (projekty decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego i decyzji o warunkach zabudowy) w odniesieniu do obszarów objętych ochroną na podstawie przepisów o ochronie przyrody z wyjątkiem obszarów położonych w granicach parku narodowego i jego otuliny.
 • Prowadzi sprawy dotyczące ośrodków rehabilitacji zwierząt, azyli oraz ogrodów zoologicznych i botanicznych.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie profilowe z zakresu biologii, leśnictwa, ochrony środowiska lub pokrewne
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w administracji publicznej lub obszarze ochrony środowiska, ochrony przyrody, leśnictwa lub pokrewne
 • Umiejętności analityczne
 • Umiejętność przewidywania skutków podejmowanych decyzji
 • Znajomość ustaw: o ochronie przyrody, o gatunkach obcych, o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko, o lasach
 • Znajomość Kodeksu Postępowania Administracyjnego
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Znajomość języka obcego roboczego UE na poziomie komunikatywnym
 • Odporność na stres
 • Umiejętność organizacji pracy własnej i zespołu
 • Umiejętność obsługi programów GIS


Opis stanowiska: Zarządzanie pracą podległego zespołu oraz motywowanie pracowników; Realizacja planów sprzedaży; Przestrzeganie przepisów oraz procedur obowiązujących w firmie; Odpowiedzialność za pracę zespołu sprzedawców;...

Szczegóły:

 • Data dodania: wczoraj
 • Miejsce pracy: Kielce
 • Firma: AGATA Spółka Akcyjna

Magazynier Wymagania konieczne: Wykształcenie: zasadnicze zawodowe Wymagania inne:

Szczegóły:

 • Data dodania: 2024-02-23
 • Miejsce pracy: Kielce
 • Firma: Powiatowy Urząd Pracy w Kielcach