Starszy inspektor

Komenda Wojewódzka Policji w Kielcach
Komendant Wojewódzki Policji poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy inspektor
Miejsce pracy: Kielce
Ogłoszenie o naborze Nr 127212

Warunki pracy


 • praca biurowa,
 • większość czynności jest wykonywana w pozycji siedzącej,
 • naturalne i sztuczne oświetlenie,
 • budynek nie posiada windy.

Zakres zadań

 • Sprawdza pod względem formalno-rachunkowym wszystkie rachunki, faktury i noty, które dotyczą wydatków w grupie transport
 • Prowadzi ewidencję wydatków oraz dokumentację finansową Wydziału Transportu Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach
 • Uzgadnia z Wydziałem Finansów Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach stan środków finansowych na poszczególnych pozycjach budżetowych oraz informuje Naczelnika Wydziału o stopniu wykorzystania środków finansowych przydzielonych w ramach planu finansowo-rzeczowego
 • Przygotowuje projekt i uczestniczy w konstruowaniu planu finansowego w grupie transport oraz przygotowuje i prowadzi dokumenty z nim związane
 • Opracowuje wnioski dotyczące przesunięcia środków finansowych na poszczególnych pozycjach budżetowych
 • Opracowuje i wystawia faktury, noty na wykonanie usługi i odsprzedawane przez Wydział Transportu Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach materiały
 • Prowadzi ewidencję kosztów i rozlicza umowy na holowanie i parkowanie pojazdów do celów procesowych w województwie świętokrzyskim
 • Nadzoruje i rozlicza realizację wszystkich umów na zakup części zamiennych, materiałów i usług

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok i 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w obszarze rozliczeniowo-ewidencyjnym
 • Znajomość ustawy o finansach publicznych
 • Znajomość ustawy o rachunkowości
 • Właściwa interpretacja przepisów
 • Poświadczenie bezpieczeństwa uprawniające do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli "poufne" lub zgoda na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego w celu uzyskania poświadczenia bezpieczeństwa do klazuli "poufne"
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

APLIKUJ TERAZ

wg. wniosku Wymagania inne: Wykształcenie min. średnie, możliwość przyuczenia, prawo jazdy kat B.

Szczegóły:

 • Data dodania: wczoraj
 • Miejsce pracy: Kielce
 • Firma: Miejski Urząd Pracy w Kielcach

Obsługa klientów w specjalistycznym salonie wykończenia wnętrz, Doradztwo techniczne, Prowadzenie dokumentacji sprzedażowej. Umiejętności komunikacyjnych i interpersonalnych, Komputer nie może być Ci obcy, pracujemy poczcie Outlook i...

Szczegóły:

 • Data dodania: wczoraj
 • Miejsce pracy: Kielce
 • Firma: BEL-POL