Starszy inspektor wojewódzki

Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy inspektor wojewódzki
Miejsce pracy: Kielce
Ogłoszenie o naborze Nr 137459

Warunki pracy

Praca w siedzibie Urzędu, budynek A, piętro VII, praca przy komputerze powyżej 4 godz. dziennie, kontakty zewnętrzne: z pracownikami organów I instancji, stronami postępowań, potencjalnymi inwestorami oraz sądami administracyjnymi.


Windy w budynku przystosowane dla potrzeb osób z niepełnosprawnością, najbliższa toaleta przystosowana dla osób z niepełnosprawnościami na parterze budynku A.

Zakres zadań

 • prowadzi postępowania odwoławcze i zażaleniowe od decyzji i postanowień organów I instancji wydanych w oparciu o przepisy Prawa budowlanego
 • prowadzi postępowania nadzwyczajne jako organ I instancji w sprawach stwierdzenia nieważności, wznowienia postępowania, zmiany decyzji wydanych na bazie Prawa budowlanego
 • przygotowuje projekty odpowiedzi na skargi do wojewódzkiego sądu administracyjnego na rozstrzygnięcia wojewody (i reprezentuje wojewodę przed sądem)
 • prowadzi postępowania wyjaśniające w celu udzielenia odpowiedzi na interwencje wpływające do oddziału z zakresu przestrzegania przepisów Prawa budowlanego
 • przeprowadza kontrole organów I instancji
 • weryfikuje i koryguje dane zawarte w Rejestrze Wniosków, Decyzji i Zgłoszeń

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok i 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w administracji publicznej lub co najmniej 6 miesięcy na stanowisku merytorycznym w obszarze budownictwa
 • Znajomość przepisów Prawa budowlanego
 • Znajomość ustaw: o służbie cywilnej, o wojewodzie i administracji rządowej w województwie, kodeks postępowania administracyjnego
 • Znajomość zarządzenia w sprawie wytycznych w zakresie przestrzegania zasad służby cywilnej oraz w sprawie zasad etyki korpusu służby cywilnej
 • Komunikatywność
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkoweJeśli posiadasz: tytuł lekarza specjalisty bądź jesteś lekarzem w trakcie specjalizacji – po 2. roku specjalizacji prawo wykonywania zawodu umiejętność obsługi komputera Oferujemy: zatrudnienie w oparciu o UZ bądź KG – sam wybierasz...

Szczegóły:

 • Data dodania: wczoraj
 • Miejsce pracy: Kielce
 • Firma: Medicover Sp. z o.o.

ZAKRES OBOWIĄZKÓW Aktywne pozyskiwanie nowych klientów zainteresowanych produktami z branży OZE. Przygotowywanie i prezentowanie ofert handlowych klientom. Doradztwo techniczne dotyczące zastosowania pomp ciepła i fotowoltaiki. Realizacja...

Szczegóły:

 • Data dodania: wczoraj
 • Miejsce pracy: Kielce
 • Firma: Invelo Energy Sp. z o.o. Sp. k.