Starszy informatyk

Komenda Wojewódzka Policji w Kielcach
Komendant Wojewódzki Policji poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy informatyk
Miejsce pracy: Kielce
Ogłoszenie o naborze Nr 97646

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: • praca biurowa,

 • większość czynności wykonywana w pozycji siedzącej.


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: • oświetlenie w pomieszczeniu pracy naturalne i sztuczne,

 • budynek nie jest wyposażony w windę.

Zakres zadań

 • Przygotowuje założenia, opracowuje dokumentację projektową oraz planuje i koordynuje wdrażanie projektów teleinformatycznych.
 • Administruje, zabezpiecza dane i konfiguruje w języku angielskim urządzenie sieciowe i serwery dostępowe w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Kielcach oraz nadzoruje konfigurację urządzeń dokonywaną przez służby teleinformatyczne w jednostkach podległych KWP w Kielcach.
 • Zarządza, kontroluje i administruje systemem poczty niejawnej OPAL.
 • Nadzoruje, zarządza i administruje Systemem Wspomagania Dowodzenia, koordynuje integrację usług i migrację danych w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Kielcach i jednostkach podległych KWP w Kielcach.
 • Nadzoruje, konfiguruje i administruje System IBM Lotus, konfiguruje ustawienia kont pocztowych, pakietów biurowych.
 • Nadzoruje, zarządza i administruje systemem Zintegrowanego Obiegu Dokumentacji Elektronicznej w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Kielcach i jednostkach podległych, prowadzi szkolenia.
 • Administruje, monitoruje, kontroluje i zarządza serwerami oraz oprogramowaniem antywirusowym w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Kielcach i jednostkach podległych.
 • Nadzoruje, zarządza, administruje uprawnieniami użytkowników oraz systemem terminali graficznych w Komendzie Wojwódzkiej Policji w Kielcach i jednostkach podległych.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe teleinformatyczne
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok i 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w obszarze wykonywania obowiązków informatyka lub administratora sieci teleinformatycznych
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie czytania i rozumienia dokumentacji technicznej
 • Doświadczenie w zarządzaniu serwerami i systemami operacyjnymi Windows, Windows Serwer 2008/2012, umiejętność konfiguracji sprzętu komputerowego
 • Znajomość ustawy Prawo Zamówień Publicznych
 • Kreatywność
 • Samodzielność
 • Poświadczenie bezpieczeństwa uprawniające do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „poufne” lub zgoda na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego w celu uzyskania poświadczenia bezpieczeństwa do klauzuli „poufne”
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  APLIKUJ TERAZ

  Jeśli posiadasz: tytuł lekarza specjalisty bądź jesteś lekarzem w trakcie specjalizacji – po 2. roku specjalizacji prawo wykonywania zawodu umiejętność obsługi komputera Oferujemy: zatrudnienie w oparciu o UZ bądź KG – sam wybierasz...

  Szczegóły:

  • Data dodania: wczoraj
  • Miejsce pracy: Kielce
  • Firma: Medicover Sp. z o.o.

  Jeśli posiadasz: tytuł lekarza specjalisty prawo wykonywania zawodu umiejętność obsługi komputera Oferujemy: zatrudnienie w oparciu o UZ bądź KG – sam wybierasz elastyczne godziny pracy wsparcie edukacyjne - dofinansowanie do udziału w...

  Szczegóły:

  • Data dodania: wczoraj
  • Miejsce pracy: Kielce
  • Firma: Medicover Sp. z o.o.