Specjalista

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Kielce
Ogłoszenie o naborze Nr 87287

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:


- praca w biurze i w terenie    


- praca na stanowisku wymaga dyspozycyjności oraz związana jest z odbywaniem wyjazdów


  służbowych na terenie kraju,


- obciążenie mięśniowo-szkieletowe oraz obciążenie narządu wzroku podczas pracy przy


  monitorach ekranowych i prowadzeniu samochodu służbowego.


 


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:


- praca  w pomieszczeniach biurowych, z wykorzystaniem komputera i urządzeń biurowych,


- wyjazdy w teren, w charakterze kierującego,  z wykorzystaniem  samochodu służbowego


   nieprzystosowanego do potrzeb niepełnosprawnych ruchowo,


- budynek i jego wyposażenie zapewniają bezpieczne i higieniczne warunki pracy, warunki są


  dostosowane do rodzaju wykonywanych prac, budynek nie przystosowany dla osób


  niepełnosprawnych ruchowo – brak podjazdów oraz toalet  przystosowanych dla osób


  niepełnosprawnych,


- praca przy oświetleniu naturalnym i sztucznym.


 

Zakres zadań

 • prowadzi sprawy związane z przygotowaniem, studiów korytarzowych, studiów techniczno- ekonomiczno-środowiskowych oraz koncepcji programowych, Projekt Budowlany i Projekt Wykonawczy,
 • opiniuje projekty budowlane albo projekty wykonawcze dla przyszłych zadań inwestycyjnych, w tym zadań realizowanych z programów rządowych oraz zadań związanych z budową, przebudową i remontem dróg i obiektów inżynierskich,
 • przygotowuje treści Opisu Przedmiotu Zamówienia, projektów umów, porozumień i propozycji korespondencji dotyczącej prac projektowych,
 • merytorycznie dokonuje sprawdzenia i odbioru dokumentacji projektowej. Prowadzi sekretariatu ZOPI w zakresie prowadzonych przez siebie zadań.
 • prowadzi sprawy uzyskiwania decyzji administracyjnych oraz współpracuje z innymi Wydziałami Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad ( w tym w zakresie uzgadniania dokumentacji projektowej), Zespołami Kierownika Projektu oraz przedstawicielami Centrali,
 • prowadzi sprawy związane z przygotowaniem materiałów do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w zakresie niezbędnych założeń projektowych koniecznych dla opracowania raportu oddziaływania na środowisko oraz po wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w zakresie rozwiązań projektowych spełniających warunki określone w decyzji jako konieczne do uwzględnienia w projekcie budowlanym,
 • `planuje potrzeby finansowe w zakresie dokumentacji technicznej, zarządza środkami finansowymi przeznaczonymi na prace projektowe,
 • opiniuje i uzgadnia projekt budowlany w zakresie branży drogowej ( wg Opisu Przedmiotu Zamówienia), współpracuje z innymi Wydziałami Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad oraz Zespołami Kierownika Projektu w zakresie uzyskania zezwoleń na realizację inwestycji drogowej zadań realizowanych. Współpracuje z komórkami organizacyjnymi w zakresie opracowywania Programów Inwestycji oraz ich aktualizacji.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe w zakresie budownictwa
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w techniczno-budowlanym obszarze drogownictwa,
 • Prawo jazdy kat. B,
 • Znajomość przepisów w zakresie budowy dróg i obiektów inżynierskich,
 • Znajomość przepisów w zakresie prawa o ruchu drogowym, prawa budowalnego, specustawy i prawa ochrony środowiska w niezbędnym zakresie,
 • Kompetencje- wykorzystywanie wiedzy i doskonalenie zawodowe, rzetelność, organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, współpraca, komunikacja,
 • Umiejętność biegłej obsługi programów komputerowych ( pakiet Office).
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Uprawnienia budowlane do projektowania lub wykonawstwa ( w zakresie branży drogowej)
APLIKUJ TERAZ

Do Twoich głównych zadań będzie należało: sprawna i profesjonalna obsługa klientów kompletowanie towarów zgodnie z zamówieniami klientów dbanie o zgodność jakościową oraz ilościową towaru z zamówieniem odpowiednie pakowanie...

Szczegóły:

 • Data dodania: wczoraj
 • Miejsce pracy: Kielce
 • Firma: MAKRO Cash and Carry Polska S.A.

rozładunki samochodów z wyrobami hutniczymi, kontrola i badanie dostaw pod względem zgodności dostarczonych materiałów z dokumentacją, układanie wyrobów hutniczych w regałach, przygotowanie, konfekcjonowanie oraz prawidłowe oznaczenie...

Szczegóły:

 • Data dodania: wczoraj
 • Miejsce pracy: Kielce
 • Firma: Trenkwalder