Specjalista

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Kielcach
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Kielce
Ogłoszenie o naborze Nr 87112

Warunki pracy


 • praca biurowa i w terenie

 • przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie

 • obsługa urządzeń biurowych (drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów)

 • zagrożenie korupcją

 • częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz

Zakres zadań

 • Przygotowywanie dokumentów i zestawień do aktualizacji bazy danych obszarów Natura 2000.
 • Uczestniczenie w planowaniu działań w zakresie ochrony siedlisk przyrodniczych i siedlisk gatunków z załączników do Dyrektywy Siedliskowej i Ptasiej oraz w realizacji działań.
 • Udział w procesie sporządzania i przygotowywaniu projektów zarządzeń ustanawiających plany zadań ochronnych dla obszarów Natura i ich zmian.
 • Przygotowywanie okresowych zestawień i raportów dotyczących planowania i wykonywania ochrony w obszarach Natura 2000.
 • Gromadzenie informacji dotyczących realizacji działań ochronnych na obszarach Natura 2000 przez RDOŚ, organizacje ekologiczne i inne jednostki.
 • Uczestniczenie w aplikowaniu o środki finansowe w związku z planowaniem i realizacją działań ochronnych.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe kierunkowe - biologia, leśnictwo
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w obszarze ochrony przyrody lub leśnictwa - potwierdzony kopiami świadectw pracy lub innymi dokumentami
 • Umiejętności analityczne
 • Umiejętność przewidywania skutków podejmowanych decyzji
 • Znajomość ustaw: o ochronie przyrody, o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, KPA
 • Znajomość Dyrektyw UE dotyczących obszarów Natura 2000
 • Znajomość siedlisk przyrodniczych i gatunków wymienionych w załącznikach do Dyrektyw UE
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Prawo jazdy kat. B
 • Znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym
 • Odporność na stres
 • Umiejętność organizacji pracy własnej i zespołu
 • Znajomość zasad i procedur aplikowania o wsparcie działań z funduszy zewnętrznych i realizacji projektów przyrodniczych
APLIKUJ TERAZ

Miejsce pracy: Gdańsk WYMAGANIA: wykształcenie wyższe kierunkowe (finanse i rachunkowość, ekonomia,lub pokrewne) mile widziane doświadczenie w branży deweloperskiej, budowlanej lub nieruchomościowej bardzo dobra znajomość MSR/MSSF...

Szczegóły:

 • Data dodania: dzisiaj
 • Miejsce pracy: Kielce
 • Firma: MAWO INVEST sp. z o.o.

Miejsce pracy: Gdańsk Zakres obowiązków Koordynacja oraz nadzór nad realizacją całych procesów inwestycyjnych Zarządzanie budową wraz z przygotowaniem dokumentacji powykonawczych Nadzorowanie jakości i terminowości realizowanych robót...

Szczegóły:

 • Data dodania: dzisiaj
 • Miejsce pracy: Kielce
 • Firma: MAWO INVEST sp. z o.o.