Specjalista

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach
Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Kielce
Ogłoszenie o naborze Nr 132998

Warunki pracy

-        praca administracyjno-biurowa,


-        praca w systemie codziennym od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 – 15.30,


-        praca wymagająca kontaktów bezpośrednich, telefonicznych i mailowych,


-        praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin,


-        stanowisko pracy znajduje się w pomieszczeniach administracyjnych urzędu na trzecim piętrze (część komórek organizacyjnych rozlokowana jest poza siedzibą urzędu),


-        praca przy oświetleniu naturalnym i sztucznym,


-        narzędzia i materiały pracy: komputer, kserokopiarka, niszczarka, skaner,


-        dojścia i dojazdy do budynku są utwardzone, brak podjazdu przy wejściu głównym, winda,


-        niepełne przystosowanie budynku dla osób niepełnosprawnych: korytarze dzielone drzwiami z samozamykaczami,

Zakres zadań

 • dokonywanie analizy i oceny stanu bezpieczeństwa i higieny pracy
 • sporządzanie analiz z wypadków w służbie i pracy zaistniałych w Komendzie Miejskiej PSP
 • proponowanie przedsięwzięć technicznych i organizacyjnych mających na celu zapobieganie zagrożeniom życia i zdrowia pracowników oraz poprawę warunków pracy
 • uczestniczenie w pracach komisji przekazujących do użytku nowe obiekty i urządzenia pożarnicze
 • przygotowywanie projektów zarządzeń, regulaminów i instrukcji dotyczących spraw BHP
 • ustalanie okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz opracowywanie wniosków wynikających z badania przyczyn i okoliczności tych wypadków oraz zachorowań na choroby zawodowe, a także kontrola realizacji tych wniosków
 • realizowanie zadań z zakresu profilaktyki zdrowotnej strażaków i pracowników cywilnych
 • prowadzanie kontroli warunków pracy, przestrzegania zasad i przepisów bhp oraz realizacji obowiązków i zadań z zakresu bhp w Komendzie Miejskiej oraz doradztwo i pomoc w tym zakresie

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe wykształcenie: wyższe o kierunku lub specjalności w zakresie bhp albo studia podyplomowe z zakresu bhp
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • znajomość obsługi komputera w zakresie Pakietu MS Ofiice oraz innych urządzeń biurowych
 • w służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • doświadczenie zawodowe, staż pracy w służbie bezpieczeństwa i higieny pracy
 • prawo jazdy kat. B
 • dyspozycyjność, dokładność, samodzielność, komunikatywność i terminowość
 • umiejętność analitycznego myślenia i sprawnej organizacji pracy


Opis stanowiska: Zarządzanie pracą podległego zespołu oraz motywowanie pracowników; Realizacja planów sprzedaży; Przestrzeganie przepisów oraz procedur obowiązujących w firmie; Odpowiedzialność za pracę zespołu sprzedawców;...

Szczegóły:

 • Data dodania: dzisiaj
 • Miejsce pracy: Kielce
 • Firma: AGATA Spółka Akcyjna

Magazynier Wymagania konieczne: Wykształcenie: zasadnicze zawodowe Wymagania inne:

Szczegóły:

 • Data dodania: wczoraj
 • Miejsce pracy: Kielce
 • Firma: Powiatowy Urząd Pracy w Kielcach