Specjalista

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Kielcach
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Kielce
Ogłoszenie o naborze Nr 133022

Warunki pracy


 • praca administracyjno-biurowa
 • praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie
 • obsługa urządzeń biurowych (drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów)
 • stres związany z obsługa klientów zewnętrznych
 • zagrożenie korupcją
 • wykonywanie zadań pod presją czasu 

Zakres zadań

 • Wydaje decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach po przeprowadzeniu screeningu, określa środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsięwzięć dla których stwierdzono obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.
 • Wydaje postanowienia w sprawie aktualności warunków realizacji przedsięwzięcia określonych w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach lub postanowieniu wydanym w ramach ponownej oceny oddziaływania na środowisko.
 • Prowadzi obsługę kancelaryjno-biurową Regionalnej Komisji ds. Ocen Oddziaływania na Środowisko, w razie potrzeby współpracuje z komórką organizacyjną Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska odpowiedzialną za obsługę Krajowej Komisji ds. Ocen Oddziaływania na Środowisko.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe profilowane z zakresu ochrony środowiska lub pokrewne
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego na stanowisku związanym z ocenami oddziaływania na środowisko
 • Dobra znajomość zagadnień i przepisów związanych z oceną oddziaływania na środowisko planowanych przedsięwzięć
 • Znajomość przepisów ustaw: prawo ochrony środowiska, prawo wodne, o odpadach, o ochronie przyrody, prawa budowlanego, o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, kodeksu postępowania administracyjnego oraz aktów wykonawczych
 • Biegła umiejętność obsługi komputera (edytory tekstu, Excel), poczty elektronicznej, Internetu, korzystania z zasobów informacji przestrzennej
 • Umiejętności organizacyjne i pracy w zespole
 • Umiejętność czytania map i dokumentacji projektowych
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Ukończone szkolenia z zakresu zagadnień dotyczących wpływu przedsięwzięć na przyrodę
 • Znajomość języka obcego roboczego UE na poziomie komunikatywnym
 • Asertywność
 • Kreatywność w działaniu
 • Umiejętność prowadzenia rozmów i negocjacji


Opis stanowiska: Zarządzanie pracą podległego zespołu oraz motywowanie pracowników; Realizacja planów sprzedaży; Przestrzeganie przepisów oraz procedur obowiązujących w firmie; Odpowiedzialność za pracę zespołu sprzedawców;...

Szczegóły:

 • Data dodania: wczoraj
 • Miejsce pracy: Kielce
 • Firma: AGATA Spółka Akcyjna

Magazynier Wymagania konieczne: Wykształcenie: zasadnicze zawodowe Wymagania inne:

Szczegóły:

 • Data dodania: 2024-02-23
 • Miejsce pracy: Kielce
 • Firma: Powiatowy Urząd Pracy w Kielcach