Specjalista ds. Raportowania Niefinansowego

 
Specjalista ds. Raportowania Niefinansowego
Małogoszcz
Czym będziesz się zajmować?
 • udział w pracach zespołu specjalizującego się w zagadnieniach zrównoważonego rozwoju,
 • wykonywanie opracowań na podstawie dostępnych baz danych oraz opracowywanie i wdrażanie nowych form raportowania,
 • sporządzanie raportów i dystrybucja danych,
 • aktywny wkład w ramy raportowania, takie jak roczny Raport Zrównoważonego Rozwoju zgodnie z GRI i innymi standardami,
 • dostarczanie niefinansowych analiz danych dotyczących kluczowych elementów wydajności, takich jak emisje gazów cieplarnianych, energia, odpady i woda, w tym raportowanie dotyczące KPI,
 • opracowywanie i wdrażanie projektów poprawiających efektywność i dokładność procesów raportowania ESG, z uwzględnieniem wartości rzeczywistych i prognoz,
 • opracowywanie prezentacji w oparciu o zebrane lub wskazane informacje,
 • obsługa archiwów i dokumentacji działu.
Co zyskasz?
 • pakiet Medicover, karta sportowa
 • fundusz pracowniczy
 • dofinansowanie do wypoczynku
 • 4.12 dniem wolnym od pracy
 • dostęp do szkoleń, unikalny plan rozwoju kompetencji
 • dofinansowanie do nauki języka angielskiego
 • możliwość pracy w międzynarodowym środowisku
 • umowę o pracę
 • szansę na rozwój wewnątrz organizacji
 • dostęp do najnowocześniejszych technologii
 • pracę gdzie masz wpływ na świat i otoczenie
Jeśli masz:
 • wykształcenie wyższe (preferowane kierunki: ekonomiczne, społeczne, humanistyczne, ochrona środowiska, lub kierunku, na którym pojawiały się zagadnienia zrównoważonego rozwoju),
 • 3-letnie doświadczenie pracy w obszarach związanych ze zrównoważonym rozwojem lub organizacjach pozarządowych,
 • zainteresowanie tematyką ESG w tym m.in. ochroną środowiska (GOZ, emisje, ślad węglowy) lub/i kwestiami społecznymi (mierzenie wpływu społecznego, kwestie pracownicze, dialog z interesariuszami) lub/i zarządczymi (compliance, różnorodność, zagadnienia etyczne, odpowiedzialny łańcuch dostaw),
 • podstawowa wiedza na temat standardów raportowania niefinansowego, celów zrównoważonego rozwoju, zarządzania projektami,
 • biegła znajomość języka polskiego (C2), dobra znajomość języka angielskiego (B1/B2),
 • wysokie umiejętności autoprezentacyjne i komunikacyjne oraz tzw. „lekkie pióro”,
 • proaktywność, przejrzystość w działaniu i odpowiedzialność za powierzone zadania,
 • wysokie umiejętności interpersonalne, prezentacyjne i rozwiązywania problemów, odporność na stres, dobra organizacja pracy, duża dbałość o szczegóły.
 • biegła znajomość pakietu MS Office (w szczególności Power Point i Excel),
 • umiejętność pracy w zespole,
 • wysoko rozwinięte zdolności komunikacyjne,
 • umiejętność analizy i syntezy informacji,
 • zdolność formułowania myśli w sposób jasny i rzeczowy.
Administratorem Państwa danych osobowych jest Holcim Polska z siedzibą w Małogoszczu, przy ul. Warszawska 110 (28-366), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 000062569, numer NIP: 5261060765 o kapitale akcyjnym 811.329.500 PLN opłaconym w pełni, której akta rejestrowe przechowywane są w Sądzie Rejonowym Kielcach.

Kontakt do Inspektora Ochrony Danych:Krzysztof Radtke, mail: pl-m-inspektor-ochrony-danych@holcim.com

Dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko pracy u Administratora oraz w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora opisanego poniżej.

Administrator będzie przetwarzał następujące kategorie Państwa danych: Dane identyfikacyjne, dane kontaktowe, dane adresowe, dane dotyczące wykształcenia, dane dotyczące przebiegu dotychczasowego zatrudnienia, dane dotyczące zainteresowań.Pozostałe dane przetwarzamy na podstawie Państwa dobrowolnej zgody, którą wyrazili Państwo wysyłając nam swoje zgłoszenie rekrutacyjne i ich podanie nie ma wpływu na możliwość udziału w rekrutacji.

Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora - art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), polegający na poszukiwaniu i zatrudnianiu pracowników oraz prowadzeniu postępowań rekrutacyjnych zmierzających do zatrudnienia pracownika, którego kwalifikacje najbardziej odpowiadają zapotrzebowaniu Administratora.

Podstawą przetwarzania Państwa danych w zakresie niezbędnym do zawarcia i wykonania umowy o pracę jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Administrator nie planuje przekazywać Państwa danych osobowych odbiorcom spoza EOG, czyli do państw trzecich.

Dane osobowe będą przetwarzane do zakończenia procesu rekrutacji. Ponadto dane osobowe możemy przechowywać dla celów ustalenia, dochodzenie lub ochrony przed roszczeniami związanymi z procesem rekrutacji przez okres sześciu miesięcy.

Przysługuje Państwu prawo dostępu do danych, ich poprawiania, żądania ich usunięcia, a także prawo ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli dane są przetwarzane niezgodnie z wymogami prawnymi. W Polsce jest to Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. W związku z tym, ze dane są przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora, przysługuje Państwu prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, jeśli wynika to z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją.

TU znajduje się pełna informacja o ochronie danych osobowych.


Zakres obowiązków: Codzienny kontakt z klientami w języku holenderskim; Profesjonalne wsparcie klientów i rozwiązywanie ich problemów drogą mailową oraz telefoniczną; Dbałość o wysoki standard obsługi klienta; Dbałość o pozytywny...

Szczegóły:

 • Data dodania: dzisiaj
 • Miejsce pracy: Kielce
 • Firma: Praca.pl Sp. z o.o.

Sprzedawca w branży motoryzacyjnej Wymagania konieczne: Wykształcenie: zasadnicze zawodowe Wymagania inne:

Szczegóły:

 • Data dodania: dzisiaj
 • Miejsce pracy: Suków
 • Firma: Powiatowy Urząd Pracy w Kielcach