Referent

Izba Administracji Skarbowej w Kielcach
Dyrektor poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Referent
Miejsce pracy: Kielce
Ogłoszenie o naborze Nr 87907

Warunki pracy

Praca w siedzibie urzędu, praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie, zagrożenie naciskami grup przestępczych, zagrożenie korupcją. Budynek nie jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych. Narzędzia i materiały pracy - komputer, drukarki, kserokopiarki.

Zakres zadań

 • Prowadzi procesy adaptacji pracowników/funkcjonariuszy oraz służby przygotowawczej celem wdrożenia nowych osób do pracy/ służby oraz budowania relacji z pracodawcą
 • Bierze udział w procesach organizacji i kierowania pracowników/ funkcjonariuszy na szkolenia w celu zapewnienia organizacji kadr o odpowiednich kompetencjach
 • Wspomaga realizację procesów związanych z naborem, rekrutacją wewnętrzną i postępowaniem kwalifikacyjnym do służby w celu pozyskania wykwalifikowanych pracowników/ funkcjonariuszy
 • Wspiera wszystkie realizowane w komórce działania z zakresu procesów rekrutacji, adaptacji, szkoleń, budowania wizerunku pracodawcy oraz zarządzania wynikami i planowania zasobów ludzkich w celu umożliwienia efektywnej realizacji procesów ZZL w jednostce
 • Współpracuje z Krajową Szkołą Skarbowości w obszarze badania potrzeb szkoleniowych, planowania szkoleń, oceny jakości szkoleń, organizacji szkoleń i egzaminów w obszarze służby przygotowawczej, zarządzania trenerami wewnętrznymi w jednostce, w tym ich rekrutacji, rozwoju, oceny i weryfikacji
 • Uczestniczy w realizacji działań z zakresu budowania wizerunku pracodawcy poprzez pomoc przy opracowywaniu lokalnego planu działań i inicjatyw w zakresie budowania wizerunku jednostki na rynku lokalnym
 • Uczestniczy w identyfikacji i wsparciu rozwoju osób o wysokim potencjale w celu zapewnienia zasobów kadrowych o kompetencjach niezbędnych do realizacji celów strategicznych
 • Uczestniczy w procesie mentoringu poprzez wsparcie działań aktywizujących pracowników/ funkcjonariuszy o długim stażu/wieku

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Podstawowa znajomość: metod tworzenia szkoleń i analizowania potrzeb szkoleniowych, aktów normatywnych obowiązujących w KAS (m.in. ustawy o służbie cywilnej, ustawy o KAS, Kodeks pracy), narzędzi i metod rekrutacji i selekcji, procesów ZZL w organizacji.
 • Umiejętność planowania i organizowania własnych zadań
 • Umiejętność analitycznego myślenia
 • Umiejętność pracy z rozległymi bazami danych
 • Umiejętność komunikacji
 • Umiejętność organizacji wydarzeń/spotkań
 • Biegła obsługa komputera ( Pakiet MS Office)
 • W jednostkach organizacyjnych KAS może być zatrudniona albo pełnić służbę osoba, która nie pełniła służby zawodowej ani nie pracowała w organach bezpieczeństwa państwa wymienionych w art. 2 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 306 ze zm.), ani nie była ich współpracownikiem
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  APLIKUJ TERAZ

  Wyjazdy z Wrocławia (baza wypadowa) aktualne uprawnienia, cyfrową kartę kierowcy, świadectwo kwalifikacji badania: lekarskie i psychologiczne cechy takie jak uczciwość oraz zaangażowanie w powierzone obowiązki doświadczenie ...ale nie jest...

  Szczegóły:

  • Data dodania: dzisiaj
  • Miejsce pracy: Kielce
  • Firma: Duvenbeck Logistik Sp. z o.o.

  Główne zadania: zapewnienie ciągłości utrzymania ruchu maszyn i urządzeń usprawnienia i optymalizacja pracy maszyn produkcyjnych i infrastruktury analizy schematów elektrycznych i dokumentacji technicznej Wymagania: wykształcenie średnie...

  Szczegóły:

  • Data dodania: dzisiaj
  • Miejsce pracy: Kielce
  • Firma: CENTROSTAL S.A. Kielce