Referent

Izba Administracji Skarbowej w Kielcach
Dyrektor poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Referent
Miejsce pracy: Kielce
Ogłoszenie o naborze Nr 86702

Warunki pracy

Praca w siedzibie urzędu, praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie, zagrożenie korupcją. Budynek nie jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych. Narzędzia i materiały pracy - komputer, drukarki, kserokopiarki.

Zakres zadań

 • Prowadzi ewidencję podatników i płatników
 • Udostępnia NIP organom prowadzącym urzędowe rejestry na podstawie odrębnych przepisów, na ich wniosek zawierający dane niezbędne do identyfikacji podmiotu za pośrednictwem e-PUAP lub innych środków komunikacji elektronicznej
 • Wydaje potwierdzenia nadania numerów identyfikacji podatkowej (NIP)
 • Wydaje zaświadczenia o nadaniu NIP i informacji o nadanym NIP
 • Gromadzi, przechowuje i aktualizuje dokumentację związaną z nadaniem NIP

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Podstawowa znajomość przepisów prawa podatkowego, zasad ewidencji i identyfikacji podatników i płatników, ustawy prawo przedsiębiorców, ustawy o służbie cywilnej, organizacji i funkcjonowania administracji publicznej, w tym w szczególności KAS
 • Umiejętność interpretacji przepisów prawnych i stosowania prawa w praktyce
 • Umiejętność działania w sytuacjach nieprzewidywalnych, stresowych
 • Umiejętność podejmowania szybkich i trafnych decyzji
 • Komunikatywność
 • Umiejętność analitycznego myślenia
 • Biegła obsługa komputera (Pakiet MS Office)
 • W jednostkach organizacyjnych KAS może być zatrudniona albo pełnić służbę osoba, która nie pełniła służby zawodowej ani nie pracowała w organach bezpieczeństwa państwa wymienionych w art. 2 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 306 ze zm.), ani nie była ich współpracownikiem
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  APLIKUJ TERAZ

  Do Twoich głównych zadań będzie należało: sprawna i profesjonalna obsługa klientów kompletowanie towarów zgodnie z zamówieniami klientów dbanie o zgodność jakościową oraz ilościową towaru z zamówieniem odpowiednie pakowanie...

  Szczegóły:

  • Data dodania: dzisiaj
  • Miejsce pracy: Kielce
  • Firma: MAKRO Cash and Carry Polska S.A.

  rozładunki samochodów z wyrobami hutniczymi, kontrola i badanie dostaw pod względem zgodności dostarczonych materiałów z dokumentacją, układanie wyrobów hutniczych w regałach, przygotowanie, konfekcjonowanie oraz prawidłowe oznaczenie...

  Szczegóły:

  • Data dodania: dzisiaj
  • Miejsce pracy: Kielce
  • Firma: Trenkwalder