Referent ds. Sprzedaży

 
Referent ds. Sprzedaży
Małogoszcz
Czym będziesz się zajmować?
 • Profesjonalna i kompetentna obsługa klientów
 • Sprawna i terminowa realizacja dostaw do odbiorców
 • Harmonogramowanie i planowanie kursów na poszczególnych przewoźników
 • Obsługa modułu sprzedaży i modułu transportowego LOGON, TMS oraz wagowego LOGIQ
 • Kontrola dokumentacji, właściwa archiwizacja i porządkowanie dokumentów WZ
 • Zatrudnienie na umowę na zastępstwo przez agencję pracy tymczasowej ​
Co zyskasz?
 • możliwość awansu wewnętrznego
 • komfortowe miejsce pracy i przyjazna atmosfera
 • dostęp do najnowocześniejszych technologii
 • 4.12 dniem wolnym od pracy
 • dostęp do szkoleń, unikalny plan rozwoju kompetencji
 • niezbędne narzędzia do pracy tj. telefon i laptop
 • możliwość pracy w międzynarodowym środowisku
 • pracę gdzie masz wpływ na świat i otoczenie
 • dofinansowanie do nauki języka angielskiego
 • szansę na rozwój wewnątrz organizacji
Jeśli masz:
 • Wykształcenie minimum średnie, preferowane kierunek logistyka
 • Preferowane  doświadczenie w dziale sprzedaży, logistyki lub handlowym
 • Znajomość zasad pracy z klientem oraz procesów związanych z obsługą klienta, znajomość podstawowych zagadnień w zakresie spedycji samochodowej i kolejowej
 • Umiejętność pracy z komputerem, znajomość środowiska Windows i Office, umiejętność obsługi urządzeń biurowych
 • Komunikatywność, doskonała organizacja pracy, odpowiedzialność za podejmowane decyzje, wysoka kultura osobista, umiejętność pracy w zespole, orientacja na wyniki, odporność na stres
Administratorem Państwa danych osobowych jest Holcim Polska z siedzibą w Małogoszczu, przy ul. Warszawska 110 (28-366), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 000062569, numer NIP: 5261060765 o kapitale akcyjnym 811.329.500 PLN opłaconym w pełni, której akta rejestrowe przechowywane są w Sądzie Rejonowym Kielcach.

Kontakt do Inspektora Ochrony Danych:Krzysztof Radtke, mail: pl-m-inspektor-ochrony-danych@holcim.com

Dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko pracy u Administratora oraz w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora opisanego poniżej.

Administrator będzie przetwarzał następujące kategorie Państwa danych: Dane identyfikacyjne, dane kontaktowe, dane adresowe, dane dotyczące wykształcenia, dane dotyczące przebiegu dotychczasowego zatrudnienia, dane dotyczące zainteresowań.Pozostałe dane przetwarzamy na podstawie Państwa dobrowolnej zgody, którą wyrazili Państwo wysyłając nam swoje zgłoszenie rekrutacyjne i ich podanie nie ma wpływu na możliwość udziału w rekrutacji.

Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora - art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), polegający na poszukiwaniu i zatrudnianiu pracowników oraz prowadzeniu postępowań rekrutacyjnych zmierzających do zatrudnienia pracownika, którego kwalifikacje najbardziej odpowiadają zapotrzebowaniu Administratora.

Podstawą przetwarzania Państwa danych w zakresie niezbędnym do zawarcia i wykonania umowy o pracę jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Administrator nie planuje przekazywać Państwa danych osobowych odbiorcom spoza EOG, czyli do państw trzecich.

Dane osobowe będą przetwarzane do zakończenia procesu rekrutacji. Ponadto dane osobowe możemy przechowywać dla celów ustalenia, dochodzenie lub ochrony przed roszczeniami związanymi z procesem rekrutacji przez okres sześciu miesięcy.

Przysługuje Państwu prawo dostępu do danych, ich poprawiania, żądania ich usunięcia, a także prawo ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli dane są przetwarzane niezgodnie z wymogami prawnymi. W Polsce jest to Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. W związku z tym, ze dane są przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora, przysługuje Państwu prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, jeśli wynika to z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją.

TU znajduje się pełna informacja o ochronie danych osobowych.


Zakres obowiązków: Codzienny kontakt z klientami w języku holenderskim; Profesjonalne wsparcie klientów i rozwiązywanie ich problemów drogą mailową oraz telefoniczną; Dbałość o wysoki standard obsługi klienta; Dbałość o pozytywny...

Szczegóły:

 • Data dodania: dzisiaj
 • Miejsce pracy: Kielce
 • Firma: Praca.pl Sp. z o.o.

Sprzedawca w branży motoryzacyjnej Wymagania konieczne: Wykształcenie: zasadnicze zawodowe Wymagania inne:

Szczegóły:

 • Data dodania: dzisiaj
 • Miejsce pracy: Suków
 • Firma: Powiatowy Urząd Pracy w Kielcach