Radca prawny

Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Radca prawny
Miejsce pracy: Kielce
Ogłoszenie o naborze Nr 113747

Warunki pracy

Praca w siedzibie Urzędu, II piętro, budynek A, praca na terenie Urzędu- 40 godzin tygodniowo, praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie, kontakty z: przedstawicielami samorządu terytorialnego, interesantami, organami wymiaru sprawiedliwości, administracją zespoloną i niezespoloną.


Windy w budynku przystosowane dla potrzeb osób z niepełnosprawnością, najbliższa toaleta przystosowana dla osób z niepełnosprawnościami na parterze budynku A.

Zakres zadań

 • opiniuje uchwały organów samorządu gminnego, powiatowego i wojewódzkiego
 • udziela porad i konsultacji prawnych na rzecz Wojewody i Wydziałów Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego
 • wydaje opinie dotyczące umów cywilno-prawnych zawieranych przez Wojewodę i Dyrektora Generalnego
 • wykonuje zadania związane z zastępstwem procesowym Skarbu Państwa, Wojewody i Dyrektora Generalnego w sprawach sądowych i sądowo- administracyjnych
 • opiniuje pod względem prawnym projekty aktów prawnych Wojewody
 • współpracuje przy opiniowaniu projektów aktów prawnych naczelnych i centralnych organów administracji publicznej

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe prawnicze
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w obszarze związanym z obsługą prawną
 • Wpis na listę radców prawnych
 • Komunikatywność w mowie i piśmie
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  APLIKUJ TERAZ

  Zakres obowiązków: To stanowisko wiąże się z zadaniami takimi jak: koordynacja zadań księgowych dla jednego lub kilku określonych regionów: Uzgadnianie bilansów, czynności związanych z zamknięciem miesiąca, czynności sprawozdawcze,...

  Szczegóły:

  • Data dodania: dzisiaj
  • Miejsce pracy: Kielce
  • Firma: Genpact PL

  Responsibilities: Checking financial documents (invoices/bank statements/credit notes) received from the local desk, in the ERP system according to the current procedure, Checking the supplier /employee data and details in the ERP system and...

  Szczegóły:

  • Data dodania: dzisiaj
  • Miejsce pracy: Kielce
  • Firma: Genpact PL