Radca prawny

Okręgowy Urząd Górniczy w Kielcach
Dyrektor poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Radca prawny
Miejsce pracy: Kielce
Ogłoszenie o naborze Nr 113331

Warunki pracy


 • Zagrożenie korupcją

 • Permanentna obsługa klientów zewnętrznych

 • Obciążenie narządu wzroku

 • Praca przy komputerze wymagająca wysiłku statycznego

 • Budynek urzędu dostosowany do poruszania się osób na wózkach inwalidzkich

Zakres zadań

 • Udziela opinii i porad prawnych, w tym opiniuje pod względem prawnym projekty decyzji, postanowień oraz innych dokumentów wydawanych przez dyrektora Urzędu, korzystając z programu LEX, w celu zapewnienia prawidłowości prowadzonych w urzędzie postępowań administracyjnych
 • Rozpatruje wnioski o stwierdzenie kwalifikacji osób kierownictwa i dozoru ruchu, w celu weryfikacji spełnienia przez kandydatów wymogów formalno-prawnych
 • Przygotowuje stanowisko Urzędu w sprawie odwołań od decyzji oraz zażaleń na postanowienia wydawane przez dyrektora Urzędu, w celu zapewnienia prawidłowości prowadzonych w Urzędzie postępowań administracyjnych
 • Na podstawie udzielonego pełnomocnictwa reprezentuje dyrektora Urzędu i pełni zastępstwo procesowe przed sądami, urzędami i instytucjami, a także w sprawach roszczeń o naprawienie szkody związanej z ruchem zakładu górniczego w przypadku braku przedsiębiorcy odpowiedzialnego za szkodę albo jego następcy prawnego, w celu zapewnienia właściwego toku postępowania
 • Prowadzi statystyki dotyczące działalności prawnej, w szczególności dotyczące działalności represyjnej, w celu zapewnienia aktualnej informacji

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe magisterskie prawnicze
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego powyżej 5 lat pracy przy obsłudze prawnej
 • Wpis na listę radców prawnych
 • Znajomość podstaw ustrojowych funkcjonowania państwa
 • Znajomość przepisów Prawa geologicznego i górniczego wraz z przepisami wykonawczymi
 • Znajomość Kodeksu postępowania administracyjnego, Kodeksu wykroczeń, Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia, Kodeksu cywilnego oraz Kodeksu postępowania cywilnego
 • Wiedza z zakresu ustawy o służbie cywilnej
 • Znajomość obsługi programów komputerowych w tym programu LEX
 • Komunikatywność, umiejętność prezentowania i argumentowania określonego stanowiska, samodzielność
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  APLIKUJ TERAZ

  Poszukujemy osoby, która: pracowała w sprzedaży produktów bankowych, finansowych lub telekomunikacyjnych (jeśli nie masz doświadczenia, możesz je zdobyć na stanowisku Młodszego Opiekuna Klienta), posiada wykształcenie min. średnie, jest...

  Szczegóły:

  • Data dodania: dzisiaj
  • Miejsce pracy: Kielce
  • Firma: Bank Pocztowy S.A.

  Zakres obowiązków: Zapewnienie wsparcia merytorycznego (telefonicznego/mailowego) dla Klientów Monitorowanie i rozwiązywanie zgłoszeń w systemie obsługi zgłoszeń Samodzielne diagnozowanie oraz rozwiązywanie problemów Rozwiązywanie...

  Szczegóły:

  • Data dodania: dzisiaj
  • Miejsce pracy: Kielce
  • Firma: Albit Software sp. z o.o.