Radca prawny

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Radca prawny
Miejsce pracy: Kielce
Ogłoszenie o naborze Nr 87948

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:


- praca w biurze i w terenie


- reprezentowanie urzędu na zewnątrz, 


- praca na stanowisku wymaga dyspozycyjności oraz związana jest z odbywaniem wyjazdów


  służbowych na terenie kraju,


- obciążenie mięśniowo-szkieletowe oraz obciążenie narządu wzroku podczas pracy przy   


   monitorach ekranowych.


 


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:


- praca  w pomieszczeniach biurowych, z wykorzystaniem komputera i urządzeń biurowych,


- budynek i jego wyposażenie zapewniają bezpieczne i higieniczne warunki pracy, warunki są


  dostosowane do rodzaju wykonywanych prac,


- budynek  wyposażony jest w windę – klatka schodowa z szybem windowym oddzielona  od 


  pomieszczeń biurowych drzwiami z samozamykaczem,


- pomieszczenia higieniczno – sanitarne nieprzystosowane dla osób niepełnosprawnych


  ruchowo,


- praca przy oświetleniu naturalnym i sztucznym.


 

Zakres zadań

 • udziela porad prawnych i wydaje opinie prawne oraz interpretuje obowiązujące przepisy prawne,
 • występuje na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad przed sądami powszechnymi, w postępowaniu sądowo-administracyjnym, przed organami rozstrzygającymi spory z zakresu zamówień publicznych oraz organami administracji publicznej,
 • współpracuje z komórkami Oddziału w zakresie rozwiązywania bieżących problemów prawno-administracyjnych w tym w przygotowywaniu przez nie decyzji ( postanowień) administracyjnych oraz odwołań (zażaleń),
 • sprawdza pod względem formalno-prawnym projekty umów oraz innych wystąpień a także opracowuje ich teksty o charakterze nietypowym,
 • współpracuje przy rozstrzyganiu skarg i wniosków kierowanych do merytorycznych komórek organizacyjnych Oddziału,
 • współpracuje z Prokuratorią Generalną RP,
 • opiniuje wnioski do komorników sądowych i sprawuje nadzór nad przebiegiem egzekucji sądowych.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe prawnicze,
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego w obszarze obsługi prawnej,
 • wpis na listę radców prawnych,
 • znajomość przepisów prawnych z zakresu działalności urzędu a w szczególności : Ustawy o drogach publicznych, Kodeksu Postępowania Administracyjnego, Ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, Ustawy Prawo Budowlane, Ustawy Prawo Zamówień Publicznych, Ustawy Kodeks Cywilny, Ustawy Kodeks Pracy,
 • umiejętność obsługi komputera - pakietu MS Office
 • kompetencje: wykorzystywanie wiedzy i doskonalenie zawodowe, rzetelność, organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, współpraca, komunikacja.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • prawo jazdy kat. B
 • ukończona aplikacja radcowska
APLIKUJ TERAZ

Do Twoich głównych zadań będzie należało: sprawna i profesjonalna obsługa klientów kompletowanie towarów zgodnie z zamówieniami klientów dbanie o zgodność jakościową oraz ilościową towaru z zamówieniem odpowiednie pakowanie...

Szczegóły:

 • Data dodania: wczoraj
 • Miejsce pracy: Kielce
 • Firma: MAKRO Cash and Carry Polska S.A.

rozładunki samochodów z wyrobami hutniczymi, kontrola i badanie dostaw pod względem zgodności dostarczonych materiałów z dokumentacją, układanie wyrobów hutniczych w regałach, przygotowanie, konfekcjonowanie oraz prawidłowe oznaczenie...

Szczegóły:

 • Data dodania: wczoraj
 • Miejsce pracy: Kielce
 • Firma: Trenkwalder