Radca prawny

Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Radca prawny
Miejsce pracy: Kielce
Ogłoszenie o naborze Nr 132932

Warunki pracy

Praca w siedzibie Urzędu, II piętro, budynek A, praca na terenie Urzędu- 24 godziny tygodniowo, praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie, kontakty z: przedstawicielami samorządu terytorialnego, interesantami, organami wymiaru sprawiedliwości, administracją zespoloną i niezespoloną.


Windy w budynku przystosowane dla potrzeb osób z niepełnosprawnością, najbliższa toaleta przystosowana dla osób z niepełnosprawnościami na parterze budynku A.

Zakres zadań

 • opiniuje uchwały organów samorządu gminnego, powiatowego i wojewódzkiego
 • udziela porad i konsultacji prawnych na rzecz Wojewody i Wydziałów Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego
 • wydaje opinie dotyczące umów cywilno-prawnych zawieranych przez Wojewodę i Dyrektora Generalnego
 • wykonuje zadania związane z zastępstwem procesowym Skarbu Państwa, Wojewody i Dyrektora Generalnego w sprawach sądowych i sądowo- administracyjnych
 • opiniuje pod względem prawnym projekty aktów prawnych Wojewody
 • współpracuje przy opiniowaniu projektów aktów prawnych naczelnych i centralnych organów administracji publicznej

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe prawnicze
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w obszarze związanym z obsługą prawną
 • Wpis na listę radców prawnych
 • Komunikatywność w mowie i piśmie
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkoweOpis stanowiska: Zarządzanie pracą podległego zespołu oraz motywowanie pracowników; Realizacja planów sprzedaży; Przestrzeganie przepisów oraz procedur obowiązujących w firmie; Odpowiedzialność za pracę zespołu sprzedawców;...

Szczegóły:

 • Data dodania: dzisiaj
 • Miejsce pracy: Kielce
 • Firma: AGATA Spółka Akcyjna

Magazynier Wymagania konieczne: Wykształcenie: zasadnicze zawodowe Wymagania inne:

Szczegóły:

 • Data dodania: wczoraj
 • Miejsce pracy: Kielce
 • Firma: Powiatowy Urząd Pracy w Kielcach