Projektant w zakresie przestrzeni gospodarczej województwa - w zespole planowania przestrzennego województwa

Miejski Urząd Pracy w Kielcach
Projektant w zakresie przestrzeni gospodarczej województwa - w zespole planowania przestrzennego województwa
Miejsce pracy: Kielce
Numer: StPr/21/2422
OBOWIĄZKI:
w/g potrzeb
WARUNKI PRACY:
Wymagania konieczne:

Wykształcenie: wyższe (w tym licencjat), inne, kierunek: gospodarka przestrzenna, geografia, ekonomia, architektura.


Wymagania inne:

Wymagane wykształcenie; Wyższe magisterskie i/lub inżynierskie o kierunku: gospodarka przestrzenna, geografia, ekonomia, architektura i urbanistyka lub pokrewneWymagania związane ze stanowiskiem; Wymagania niezbędne: staż pracy - min. 3 lata;znajomość problematyki dotyczącej przestrzeni gospodarczej województwa (baza ekonomiczna, przedsiębiorczość);znajomość przepisów prawa dotyczących planowania przestrzennego, zwłaszcza ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2021 r. poz. 741 ze zm.); a także ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2020 poz. 1668 ze zm.); umiejętność poprawnego pisania i redagowania tekstu; znajomość programów: Microsoft Office, Corel Draw lub ArcGIS (QGis); umiejętność analizy i graficznej prezentacji danych (mapy, wykresy, zestawienia tabelaryczne); chęć pracy w interdyscyplinarmym zespole zajmującym się planowaniem przestrzennym. Wymagania dodatkowe: znajomość zasad funkcjonowania administracji publicznej; umiejętność analitycznego podejścia do rozwiązywania problemów; gotowość do poszerzania wiedzy w zakresie gospodarki i planowania przestrzennego; znajomość języka angielskiego. Umiejętności/Predyspozycje:umiejętność pracy w zespole; odpowiedzialność, sumienność; odporność na stres; komunikatywność. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku ; udział w opracowaniu planu zagospodarowania przestrzennego województwa oraz jego aktualizacji w ramach problematyki rozwoju przedsiębiorczości i kształtowania przestrzeni gospodarczej, obejmującej zagadnienia: rozmieszczenia i struktury przedsiębiorczości nierolniczej, przemysłu, kształtowania otoczenia biznesu i regionalnego systemu innowacji, stref ekonomicznych i klastrów przedsiębiorczości oraz kształtowania rynkowej przestrzeni gospodarczej; opracowywanie wyciągów informacyjnych z planu zagospodarowania przestrzennego województwa oraz opinii i wniosków do: studiów uwarunkowań zagospodarowania przestrzennego gmin, miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, strategii rozwoju gmin oraz innych nadrzędnych i lokalnych dokumentów strategicznych, planistycznych i programowych w ww. zakresie; prowadzenie monitoringu zmian w zagospodarowaniu przestrzennym województwa w zakresie rozwoju przedsiębiorczości i kształtowania przestrzeni gospodarczej; współpraca w opracowaniu projektów strategii rozwoju województwa i programów wojewódzkich w części dotyczącej bazy ekonomicznej i rozwoju przedsiębiorczości; współpraca z członkami Zespołu Planowania Przestrzennego.Warunki pracy na stanowisku; Praca administracyjno biurowa w siedzibie Świętokrzyskiego Biura Rozwoju Regionalnego w Kielcach. Praca z monitorem ekranowym powyżej połowy dobowego czasu pracy. Obsługa urządzeń biurowych. Praca w budynku na III piętrze, budynek jest wyposażony w windy.

Miejsce pracy:

Kielce


Rodzaj umowy:

Umowa o pracę na okres próbny


Wynagrodzenie brutto:

od 3 600 PLN

KONTAKT:

Źródło oferty pracy: Miejski Urząd Pracy w KielcachTwój zakres obowiązków administrowanie systemami informatycznymi w firmie, proponowanie oraz czynne wdrażanie nowoczesnych technologii informatycznych, optymalizacja procesów biznesowych w systemie ERP, MES, wsparcie dla użytkowników...

Szczegóły:

  • Data dodania: dzisiaj
  • Miejsce pracy: Kielce
  • Firma: EFFECT GLASS S.A.

Co będzie należało do Twoich zadań? praca na liniach do produkcji szyb zespolonych, dbanie o porządek i bezpieczeństwo w miejscu pracy, na powierzonych maszynach; przestrzeganie terminów, w celu zaspokojenia potrzeb klientów; ścisła...

Szczegóły:

  • Data dodania: dzisiaj
  • Miejsce pracy: Kielce
  • Firma: EFFECT GLASS S.A.