Młodszy specjalista

Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Młodszy specjalista
Miejsce pracy: Kielce
Ogłoszenie o naborze Nr 116561

Warunki pracy


 • praca w laboratorium

 • praca przy komputerze

 • narzędzia pracy: aparatura i sprzęt analityczny, praca z odczynnikami chemicznymi

 • w budynku brak windy

 • praca w budynku dwupiętrowym

 • podjazd do budynku dla osób niepełnosprawnych ruchowo

Zakres zadań

 • Wykonuje badania laboratoryjne próbek artykułów rolno-spożywczych w ramach analiz klasycznych i organoleptycznych.
 • Opracowuje wyniki badań i sporządza stosowne zapisy w celu weryfikacji jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych.
 • Nadzoruje wyposażenie pomiarowo-badawcze w celu zapewnienia wiarygodnych wyników.
 • Wykonuje zadania związane z utrzymywaniem i doskonaleniem systemu zarządzania w laboratorium wg normy PN-EN ISO/IEC 17025.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe chemiczne, biologiczne, rolnicze lub pokrewne
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Komunikatywność
 • Umiejętność pracy w zespole
 • Umiejętność obsługi pakietu Office
 • Umiejętność analitycznego myślenia
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • znajomość systemu zarządzania w oparciu o normę PN-EN ISO/IEC 17025
 • doświadczenie w badaniach laboratoryjnych w branży rolno-spożywczej
 • znajomość języka angielskiego poziom A1
APLIKUJ TERAZ

Technik logistyk Wymagania konieczne: Wykształcenie: średnie zawodowe Wykształcenie: średnie zawodowe 4-letnie Wykształcenie: średnie branżowe

Szczegóły:

 • Data dodania: dzisiaj
 • Miejsce pracy: Kielce
 • Firma: Powiatowy Urząd Pracy w Kielcach

Warunki pracy Praca w siedzibie Urzędu, piętro V, budynek C, praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie, obsługa terminala, kontakty zewnętrzne z klientami indywidalnymi. Windy w budynku przystosowane dla potrzeb osób z...

Szczegóły:

 • Data dodania: dzisiaj
 • Miejsce pracy: Kielce
 • Firma: Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach