Inspektor

Komenda Wojewódzka Policji w Kielcach
Komendant Wojewódzki Policji poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor
Miejsce pracy: Kielce
Ogłoszenie o naborze Nr 120203

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: • praca w siedzibie urzędu.


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: • naturalne i sztuczne oświetlenie,

 • praca przy monitorze ekranowym poniżej dobowego czasu pracy,

 • budynek nie posiada windy, brak podjazdów dla osób niepełnosprawnych,

 • brak odpowiednio dostosowanych toalet dla osób niepełnosprawnych.

Zakres zadań

 • Prowadzi obsługę kasową Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach oraz jednostek terenowych garnizonu świętokrzyskiego, przyjmuje wpłaty do kasy na podstawie prawidłowo sporządzonych dokumentów oraz dokonuje wypłat gotówkowych na podstawie przekazywanych do kasy dokumentów oraz sporządza raporty kasowe
 • Sprawdza i przygotowuje dokumenty finansowe dotyczące należności dla biegłych sądowych, wykonujących opinie i ekspertyzy do spraw prowadzonych przez Komendę Wojewódzką Policji w Kielcach i podległe jednostki terenowe
 • Prowadzi rejestr gwarancji przetargowych, uzgadnia ich wartość i monitoruje ważność w zakresie przedsięwzięć realizowanych przez Komendę Wojewódzką Policji w Kielcach
 • Sporządza roczną informację podatkową PIT-11 o osiągniętych dochodach przez biegłych sądowych
 • Prowadzi rejestr wpłaconych i rozliczonych zaliczek oraz sporządza informację o stanie zaliczek na koniec każdego miesiąca

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok i 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w komórkach finansowych
 • Znajomość i właściwa interpretacja: ustawy o Policji, ustawy o finansach publicznych, ustawy o rachunkowości, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 • Łatwość nawiązywania kontaktów
 • Poświadczenie bezpieczeństwa uprawniające do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli "poufne" lub zgoda na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego w celu uzyskania poświadczenia bezpieczeństwa do klazuli "poufne"
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  APLIKUJ TERAZ

  Jeśli posiadasz: tytuł lekarza specjalisty bądź jesteś lekarzem w trakcie specjalizacji – po 2. roku specjalizacji prawo wykonywania zawodu umiejętność obsługi komputera Oferujemy: zatrudnienie w oparciu o UZ bądź KG – sam wybierasz...

  Szczegóły:

  • Data dodania: wczoraj
  • Miejsce pracy: Kielce
  • Firma: Medicover Sp. z o.o.

  Jeśli posiadasz: tytuł lekarza specjalisty bądź jesteś lekarzem w trakcie specjalizacji – po 2. roku specjalizacji prawo wykonywania zawodu umiejętność obsługi komputera Oferujemy: zatrudnienie w oparciu o UZ bądź KG – sam wybierasz...

  Szczegóły:

  • Data dodania: wczoraj
  • Miejsce pracy: Kielce
  • Firma: Medicover Sp. z o.o.