Inspektor

Komenda Wojewódzka Policji w Kielcach
Komendant Wojewódzki Policji poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor
Miejsce pracy: Kielce
Ogłoszenie o naborze Nr 106818

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: • praca w siedzibie urzędu.


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: • stanowisko pracy usytuowane na II piętrze budynku,

 • oświetlenie w pomieszczeniu pracy naturalne i sztuczne,

 • budynek nie jest wyposażony w windę,

 • pomieszczenia sanitarne nie są przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich.

Zakres zadań

 • Dokonuje analizy konta rozrachunków z tytułu zobowiązań budżetowych wobec dostawców.
 • Prowadzi ewidencję księgową wydatków ponoszonych z budżetu Unii Europejskiej oraz sporządza sprawozdawczość w tym zakresie.
 • Prowadzi ewidencję księgową szkód oraz sporządza sprawozdawczość w tym zakresie.
 • Uzgadnia miesięczne stany wartości szkód z Zespołem Windykacji Należności Budżetowych.
 • Sporządza sprawozdania z wydatków majątkowych oraz informacjez realizacji wydatków w zakresie rezerw.
 • Prowadzi i uzgadnia ewidencję kosztów inwestycji rozpoczętych wg poszczególnych zadań oraz rozlicza inwestycje zakończone.
 • Prowadzi ewidencję księgową w ujęciu wartościowym składników majątkowych otrzymanych i przekazanych nieodpłatnie, uzgadnia salda z poszczególnymi jednostkami resortu i spoza resortu.
 • Dekretuje i wprowadza dane z dowodów księgowych do ewidencji komputerowej.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie ekonomiczne
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok i 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w komórkach finansowo-księgowych
 • Znajomośc ustawy o finansach publicznych
 • Znajomość ustawy o rachunkowości
 • Umiejętność interpretacji przepisów
 • Komunikatywność
 • Poświadczenie bezpieczeństwa uprawniające do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „poufne” lub zgoda na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego w celu uzyskania poświadczenia bezpieczeństwa do klauzuli „poufne”
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  APLIKUJ TERAZ

  Jak sobie Ciebie wyobrażamy? Naszym celem jest, aby każdy współpracownik będąc sobą mógł w pełni rozwijać swój potencjał, jako część różnorodnego, kreatywnego i innowacyjnego zespołu. Nasi współpracownicy są przepełnieni...

  Szczegóły:

  • Data dodania: wczoraj
  • Miejsce pracy: Kielce
  • Firma: Zara

  Wymagania: Uprawnienia do obsługi suwnic sterowanych z poziomu roboczego Mile widziana znajomość branży wyrobów hutniczych Zdyscyplinowanie i pozytywny stosunek do powierzonych obowiązków Umiejętność pracy w zespole Zakres obowiązków:...

  Szczegóły:

  • Data dodania: wczoraj
  • Miejsce pracy: Kielce
  • Firma: CENTROSTAL S.A.