Inspektor

Komenda Wojewódzka Policji w Kielcach
Komendant Wojewódzki Policji poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor
Miejsce pracy: Kielce
Ogłoszenie o naborze Nr 101916

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: • praca w siedzibie urzędu,

 • praca biurowa,

 • większość czynności jest wykonywana w pozycji siedzącej.


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: • oświetlenie w pomieszczeniu pracy naturalne i sztuczne,

 • praca przy monitorze ekranowym powyżej dobowego czasu pracy,

 • budynek nie jest wyposażony w windę,

 • pomieszczenia sanitarne nie są przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich.

Zakres zadań

 • Ewidencjonuje sprzęt będący na stanie Wydziału Techniki Operacyjnej KWP w Kielcach,
 • Współpracuje z Wydziałem Zaopatrzenia i Inwestycji KWP w Kielcach w celu zapewnienia zaopatrzenia pracowników w druki, materiały biurowe, technikę specjalną oraz sprzęt,
 • Współpracuje z Wydziałem Łączności i Informatyki KWP w Kielcach w celu zapewnienia zaopatrzenia pracowników w sprzęt informatyczny,
 • Prowadzi bieżącą wycenę sprzętu będącego na stanie Wydziału Techniki Operacyjnej KWP w Kielcach,
 • Przygotowuje zestawienia do sprawodawczości budżetowej w celu dostarczenia informacji komórce finansowej KWP w Kielcach.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w administracji
 • Znajomość ustawy o ochronie informacji niejawnych
 • Znajomość ustawy o rachunkowości
 • Znajomość ustawy o Policji
 • Znajomość ustawy o słuzbie cywilnej
 • Poświadczenie bezpieczeństwa uprawniające do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli "poufne" lub zgoda na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego w celu uzyskania poświadczenia bezpieczeństwa do klazuli "poufne"
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  APLIKUJ TERAZ

  Staż w firmie Imperium Piękna Program stażu do zapoznania w pokoju 47 Wymagania konieczne: Wykształcenie: zasadnicze zawodowe Wymagania inne: Staż w ramach projektu PO WER, w ramach którego mogą zostać skierowane osoby młode w wieku od 18...

  Szczegóły:

  • Data dodania: dzisiaj
  • Miejsce pracy: Kielce
  • Firma: Miejski Urząd Pracy w Kielcach

  Jeśli: Posiadasz uprawnienia UDT oraz doświadczenie w kierowaniu wózkiem widłowym Chcesz pracować w jednej z największych firm logistycznych w Polsce Jesteś sumienny i odpowiedzialny Zapraszamy do pracy w PEKAES!

  Szczegóły:

  • Data dodania: dzisiaj
  • Miejsce pracy: Kielce
  • Firma: PEKAES Sp. z o.o.