Inspektor

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Kielcach
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor
Miejsce pracy: Kielce
Ogłoszenie o naborze Nr 87090

Warunki pracy


 • praca biurowa i w terenie 

 • przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie

 • obsługa urządzeń biurowych (drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów)

 • zagrożenie korupcją

 • konieczność przemieszczania się pomiędzy biurem projektu a siedzibą RDOŚ w Kielcach (ok. 300 m)

Zakres zadań

 • Ustalenie właścicieli działek, w tym pozyskanie wypisów z ewidencji gruntów dla działek zgłoszonych do objęcia działaniami w projekcie.
 • Przygotowanie dokumentacji do udzielenia zamówienia publicznego dot. m.in. sprzętu, promocji projektu, logistyki spotkań z właścicielami gruntów.
 • Udział w przygotowaniu merytorycznym i obsługa kancelaryjna spotkań z właścicielami działek objętych projektem.
 • Przygotowanie dokumentacji do uzyskania wymaganych prawem zezwoleń (budowa zastawek, ewentualnie zasypywanie rowów melioracyjnych).
 • Wsparcie przy nadzorowaniu i odbieraniu prac wykonawców zewnętrznych.
 • Gromadzenie i systematyzowanie dokumentacji związanej z projektem.
 • Przygotowanie dokumentów do archiwizacji.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie profilowe lub wyższe z zakresu ochrony środowiska, biologii, rolnictwa, leśnictwa lub pokrewne
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 3 miesiące doświadczenia zawodowego w jednostce związanej z ochroną środowiska - potwierdzone kopiami świadectw pracy lub innymi dokumentami
 • Prawo jazdy kat. B
 • Znajomość przepisów prawnych dot. ochrony przyrody
 • Znajomość zasad i procedur związanych z projektami dofinansowywanymi z UE
 • Komunikatywność
 • Umiejętność pracy w zespole
 • Umiejętność organizacji własnej pracy
 • Zdolności analityczne i kreatywność
 • Biegła umiejętność obsługi komputera (edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny, baza danych)
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Odbyte szkolenia dot. rozliczania projektów dofinansowywanych ze środków UE i innych funduszy pomocowych
 • Znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym
 • Zaangażowanie w pracę
 • Dyspozycyjność
 • Umiejętność pracy z mapami, w tym w środowisku GIS
 • Odporność na stres
 • Znajomość siedlisk zależnych od wód oraz zaleceń ochronnych
APLIKUJ TERAZ

Wyjazdy z Wrocławia (baza wypadowa) aktualne uprawnienia, cyfrową kartę kierowcy, świadectwo kwalifikacji badania: lekarskie i psychologiczne cechy takie jak uczciwość oraz zaangażowanie w powierzone obowiązki doświadczenie ...ale nie jest...

Szczegóły:

 • Data dodania: dzisiaj
 • Miejsce pracy: Kielce
 • Firma: Duvenbeck Logistik Sp. z o.o.

Główne zadania: zapewnienie ciągłości utrzymania ruchu maszyn i urządzeń usprawnienia i optymalizacja pracy maszyn produkcyjnych i infrastruktury analizy schematów elektrycznych i dokumentacji technicznej Wymagania: wykształcenie średnie...

Szczegóły:

 • Data dodania: dzisiaj
 • Miejsce pracy: Kielce
 • Firma: CENTROSTAL S.A. Kielce