Inspektor

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Kielcach
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor
Miejsce pracy: Kielce
Ogłoszenie o naborze Nr 87100

Warunki pracy


 • praca biurowa i w terenie

 • praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie

 • obsługa urządzeń biurowych (drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów)

 • zagrożenie korupcją

 • konieczność przemieszczania się pomiędzy Biurem projektu (ul. Zagórska 57, 25-344 Kielce) a siedzibą RDOŚ w Kielcach (ok. 300 m)

Zakres zadań

 • Obsługa logistyczna i kancelaryjna spotkań Zespołów Lokalnej Współpracy - członków zespołu tworzącego projekty planów zadań ochronnych.
 • Analiza głównych grup interesariuszy w danym obszarze Natura 2000.
 • Przygotowanie dokumentacji do udzielenia zamówienia publicznego dot. sprzętu, promocji projektu, logistyki spotkań.
 • Kontrola pracy wykonawców w terenie i udział w odbiorze wykonanych prac.
 • Analiza zapisów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla 21 obszarów Natura 2000.
 • Kompletowanie załączników do wniosku o płatność - okresowych sprawozdań z realizacji projektu.
 • Gromadzenie i systematyzowane dokumentacji związanej z projektem.
 • Przygotowanie dokumentów do archiwizacji.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie profilowe lub wyższe z zakresu ochrony środowiska, biologii, leśnictwa, rolnictwa lub pokrewne
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 3 miesiące doświadczenia zawodowego w jednostce związanej z ochroną środowiska - potwierdzone kopiami świadectw pracy lub innymi dokumentami
 • Prawo jazdy kat. B
 • Znajomość przepisów prawnych dot. ochrony przyrody krajowych i UE
 • Znajomość zasad i procedur związanych z projektami dofinansowywanymi z UE
 • Komunikatywność
 • Umiejętność pracy w zespole
 • Umiejętność organizacji własnej pracy
 • Zdolności analityczne i kreatywność
 • Biegła umiejętność obsługi komputera (edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny, baza danych)
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Odbyte szkolenia dot. rozliczania projektów dofinansowywanych ze środków UE i innych funduszy pomocowych
 • Znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym
 • Znajomość siedlisk lub gatunków wymagających ochrony w formie wyznaczenia obszarów Natura 2000
 • Zaangażowanie w pracę
 • Dyspozycyjność
 • Umiejętność pracy z mapami, w tym w środowisku GIS
 • Odporność na stres
APLIKUJ TERAZ

Wyjazdy z Wrocławia (baza wypadowa) aktualne uprawnienia, cyfrową kartę kierowcy, świadectwo kwalifikacji badania: lekarskie i psychologiczne cechy takie jak uczciwość oraz zaangażowanie w powierzone obowiązki doświadczenie ...ale nie jest...

Szczegóły:

 • Data dodania: dzisiaj
 • Miejsce pracy: Kielce
 • Firma: Duvenbeck Logistik Sp. z o.o.

Główne zadania: zapewnienie ciągłości utrzymania ruchu maszyn i urządzeń usprawnienia i optymalizacja pracy maszyn produkcyjnych i infrastruktury analizy schematów elektrycznych i dokumentacji technicznej Wymagania: wykształcenie średnie...

Szczegóły:

 • Data dodania: dzisiaj
 • Miejsce pracy: Kielce
 • Firma: CENTROSTAL S.A. Kielce