Inspektor wojewódzki

Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor wojewódzki
Miejsce pracy: Kielce
Ogłoszenie o naborze Nr 116594

Warunki pracy

Praca w siedzibie Urzędu, budynek A, piętro VII, praca przy komputerze powyżej
4 godzin dziennie, kontakty z inwestorami zewnętrznymi, projektantami, przedsiębiorcami zewnętrznymi, instytucjami oraz ze stronami postępowania.


Windy w budynku przystosowane do przemieszczania się osób
z niepełnosprawnościami, najbliższa toaleta przystosowana dla osób
z niepełnosprawnosciami na parterze budynku A.

Zakres zadań

 • rozpatruje wnioski od inwestorów w celu zatwierdzenia projektów budowlanych i udzielenia pozwoleń na budowę obiektów budownictwa usytuowanych na obszarach kolejowych, terenach zamkniętych, obiektów budownictwa drogowego, wodnego, lotnisk cywilnych,
 • analizuje wnioski od inwestorów dotyczące ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz warunków zabudowy dla inwestycji na terenach zamkniętych,
 • rozpatruje zgłoszenia robót nie wymagających pozwolenia na budowę w zakresie budownictwa drogowego, wodnego oraz usytuowanych na obszarach kolejowych i terenach zamkniętych, elektrowni wiatrowych.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w obszarze budownictwa
 • Znajomość ustaw: o służbie cywilnej, o wojewodzie i administracji rządowej w województwie, kodeks postepowania administracyjnego,
 • Znajomość zarządzenia w sprawie wytycznych w zakresie przestrzegania zasad służby cywilnej oraz w sprawie zasad etyki korpusu służby cywilnej,
 • znajomość przepisów z zakresu budownictwa,
 • komunikatywność,
 • umiejętność czytania i oceny projektów budowlanych.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  APLIKUJ TERAZ

  Warunki pracy Praca w siedzibie Urzędu, piętro V, budynek C, praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie, obsługa terminala, kontakty zewnętrzne z klientami indywidalnymi. Windy w budynku przystosowane dla potrzeb osób z...

  Szczegóły:

  • Data dodania: dzisiaj
  • Miejsce pracy: Kielce
  • Firma: Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

  Warunki pracy Praca w siedzibie Urzędu, III piętro, praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie. Windy w budynku przystosowane dla potrzeb osób z niepełnosprawnością, najbliższa toaleta przystosowana dla osób z niepełnosprawnościami...

  Szczegóły:

  • Data dodania: dzisiaj
  • Miejsce pracy: Kielce
  • Firma: Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach