Inspektor wojewódzki

Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor wojewódzki
Miejsce pracy: Kielce
Ogłoszenie o naborze Nr 116130

Warunki pracy

Praca w siedzibie ŚUW, piętro IV, praca w terenie, praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie, kontakty z pracownikami oraz kierownictwem jednostek kontrolowanych.


Windy w budynku przystosowane dla potrzeb osób z niepełnosprawnością, najbliższa toaleta przystosowana dla osób z niepełnosprawnościami na parterze budynku A.

Zakres zadań

 • prowadzi kontrole zewnętrzne w celu sprawowania nadzoru nad prawidłowym wykorzystaniem środków budżetu państwa, oceny kontrolowanej działalności oraz skutków kontroli
 • sprawuje nadzór nad prowadzeniem postępowań przetargowych o zamówienia publiczne, wykonaniem budżetu i gospodarki finansowej przez inne Wydziały Urzędu
 • prowadzi postępowania administracyjne w celu przygotowania rozstrzygnięć załatwianych spraw

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w pracy biurowej
 • Znajomość ustaw: o finansach publicznych, o rachunkowości
 • Znajomość ustawy Prawo Zamówień Publicznych
 • Znajomość ustaw: o służbie cywilnej, o wojewodzie i administracji rządowej w województwie, kodeks postępowania administracyjnego
 • Znajomość ustawy o kontroli w administracji rządowej
 • Znajomość zarządzenia w sprawie wytycznych w zakresie przestrzegania zasad służby cywilnej oraz w sprawie zasad etyki korpusu służby cywilnej
 • Komunikatywność
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  APLIKUJ TERAZ

  Technik logistyk Wymagania konieczne: Wykształcenie: średnie zawodowe Wykształcenie: średnie zawodowe 4-letnie Wykształcenie: średnie branżowe

  Szczegóły:

  • Data dodania: dzisiaj
  • Miejsce pracy: Kielce
  • Firma: Powiatowy Urząd Pracy w Kielcach

  Warunki pracy Praca w siedzibie Urzędu, piętro V, budynek C, praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie, obsługa terminala, kontakty zewnętrzne z klientami indywidalnymi. Windy w budynku przystosowane dla potrzeb osób z...

  Szczegóły:

  • Data dodania: dzisiaj
  • Miejsce pracy: Kielce
  • Firma: Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach