Inspektor wojewódzki

Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor wojewódzki
Miejsce pracy: Kielce
Ogłoszenie o naborze Nr 113895

Warunki pracy

Praca w siedzibie Urzędu – budynek C, V piętro, praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie, Kontakty zewnętrzne: z pracodawcami, cudzoziemcami, pełnomocnikami stron postępowania, z funkcjonariuszami oraz pracownikami Starży Granicznej, z pracownikami Państwowej Inspekcji Pracy, urzędów pracy, ZUS, z pracownikami innych urzędów wojewódzkich, z pracownikami ministerstw, praca w terenie, zagrożenie korupcją.


Windy w budynku przystosowane do przemieszczania się osób z niepełnosprawnościami, toaleta na V piętrze budynku C przystosowana dla osób z niepełnosprawnościami.

Zakres zadań

 • prowadzi postępowania administracyjne, w tym przyjmuje i weryfikuje wnioski i inne dokumenty
 • weryfikuje i wprowadza niezbędne dane osobowe do systemu informatycznego Zatrudnianie cudzoziemców

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w pracy biurowej
 • Znajomość ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
 • Znajomość ustaw: o służbie cywilnej, o wojewodzie i administracji rządowej w województwie, kodeks postępowania administracyjnego
 • Znajomość zarządzenia w sprawie wytycznych w zakresie przestrzegania zasad służby cywilnej oraz w sprawie zasad etyki korpusu służby cywilne
 • Komunikatywność
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Znajomość języka angielskiego lub języka rosyjskiego co najmniej na poziomie B2
APLIKUJ TERAZ

Zakres obowiązków: To stanowisko wiąże się z zadaniami takimi jak: koordynacja zadań księgowych dla jednego lub kilku określonych regionów: Uzgadnianie bilansów, czynności związanych z zamknięciem miesiąca, czynności sprawozdawcze,...

Szczegóły:

 • Data dodania: dzisiaj
 • Miejsce pracy: Kielce
 • Firma: Genpact PL

Responsibilities: Checking financial documents (invoices/bank statements/credit notes) received from the local desk, in the ERP system according to the current procedure, Checking the supplier /employee data and details in the ERP system and...

Szczegóły:

 • Data dodania: dzisiaj
 • Miejsce pracy: Kielce
 • Firma: Genpact PL