Inspektor wojewódzki

Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor wojewódzki
Miejsce pracy: Kielce
Ogłoszenie o naborze Nr 87253

Warunki pracy

Praca w siedzibie Urzędu, budynek „A” ŚUW, VI piętro, praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie, stanowisko pracy przystosowane dla osoby niepełnosprawnej, przeprowadzanie kontroli zewnętrznych, kontakty z: klientami, pracownikami urzędów pracy, pracownikami innych urzędów i instytucji oraz zakładów pracy, stronami postępowań, Wojewódzkim Sądem Administracyjnym. 


Windy w budynku przystosowane do przemieszczania się osób z niepełnosprawnościami, najbliższa toaleta przystosowana dla osób z niepełnosprawnościami na parterze budynku A.

Zakres zadań

 • prowadzi postępowania administracyjne w celu przygotowania rozstrzygnięć załatwionych spraw
 • przeprowadza kontrole w nadzorowanych przez Wojewodę podmiotach
 • przygotowuje projekty odpowiedzi na skargi/wnioski/zapytania związane z działalnością instytucji rynku pracy oraz udziela informacji i wyjaśnień z zakresu polityki rynku pracy
 • przygotowuje projekty odpowiedzi na skargi na decyzje II instancji

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w administracji publicznej
 • Znajomość ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz rozporządzeń wykonawczych do ustawy
 • Znajomość ustawy: o służbie cywilnej, o wojewodzie i administracji rządowej w województwie, kodeksu postępowania administracyjnego
 • Znajomość zarządzenia w sprawie wytycznych w zakresie przestrzegania zasad służby cywilnej oraz w sprawie zasad etyki korpusu służby cywilnej
 • Komunikatywność
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  APLIKUJ TERAZ

  Wyjazdy z Wrocławia (baza wypadowa) aktualne uprawnienia, cyfrową kartę kierowcy, świadectwo kwalifikacji badania: lekarskie i psychologiczne cechy takie jak uczciwość oraz zaangażowanie w powierzone obowiązki doświadczenie ...ale nie jest...

  Szczegóły:

  • Data dodania: dzisiaj
  • Miejsce pracy: Kielce
  • Firma: Duvenbeck Logistik Sp. z o.o.

  Główne zadania: zapewnienie ciągłości utrzymania ruchu maszyn i urządzeń usprawnienia i optymalizacja pracy maszyn produkcyjnych i infrastruktury analizy schematów elektrycznych i dokumentacji technicznej Wymagania: wykształcenie średnie...

  Szczegóły:

  • Data dodania: dzisiaj
  • Miejsce pracy: Kielce
  • Firma: CENTROSTAL S.A. Kielce