Inspektor wojewódzki

Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor wojewódzki
Miejsce pracy: Kielce
Ogłoszenie o naborze Nr 86616

Warunki pracy

praca w siedzibie Urzędu, piętro II bud. A, praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie, kontakty zewnętrzne z kierownikami i pracownikami zespolonej administracji rządowej, pracownikami Kancelarii Prezydenta RP. Windy w budynku przystosowane do przemieszczania się osób niepełnosprawnych,najbliższa toaleta przystosowana dla osób z niepełnosprawnościami na parterze budynku A

Zakres zadań

 • przygotowuje projekty upoważnień i pełnomocnictw do załatwiania spraw w imieniu Wojewody i Dyrektora Generalnego Urzędu oraz prowadzi ich rejestry
 • przygotowuje projekt budżetu w układzie zadaniowym i tradycyjnym poprzez przypisywanie wydatków do działań realizowanych w Wydziale
 • analizuje, aktualizuje i przedkłada do zatwierdzenia Wojewodzie statuty i regulaminy zespolonych służb, inspekcji i straży wojewódzkich
 • monitoruje przebieg procesu obejmującego sprawy związane z występowaniem przez Wojewodę o nadanie orderów i odznaczeń, w tym weryfikuje wnioski pod kątem poprawności sporządzenia, udziela informacji i wyjaśnień oraz prowadzi rejestr odznaczonych osób

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w pracy biurowej
 • Znajomość Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej
 • Znajomość ustaw: o finansach publicznych, o orderach i odznaczeniach
 • Znajomość ustaw: o służbie cywilnej, o wojewodzie i administracji rządowej w województwie, kodeks postępowania administracyjnego
 • Znajomość rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie "Zasad techniki prawodawczej"
 • Znajomość zarządzenia w sprawie wytycznych w zakresie przestrzegania zasad służby cywilnej oraz w sprawie zasad etyki korpusu służby cywilnej
 • Komunikatywność
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  APLIKUJ TERAZ

  Wyjazdy z Wrocławia (baza wypadowa) aktualne uprawnienia, cyfrową kartę kierowcy, świadectwo kwalifikacji badania: lekarskie i psychologiczne cechy takie jak uczciwość oraz zaangażowanie w powierzone obowiązki doświadczenie ...ale nie jest...

  Szczegóły:

  • Data dodania: dzisiaj
  • Miejsce pracy: Kielce
  • Firma: Duvenbeck Logistik Sp. z o.o.

  Główne zadania: zapewnienie ciągłości utrzymania ruchu maszyn i urządzeń usprawnienia i optymalizacja pracy maszyn produkcyjnych i infrastruktury analizy schematów elektrycznych i dokumentacji technicznej Wymagania: wykształcenie średnie...

  Szczegóły:

  • Data dodania: dzisiaj
  • Miejsce pracy: Kielce
  • Firma: CENTROSTAL S.A. Kielce