Inspektor wojewódzki

Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor wojewódzki
Miejsce pracy: Kielce
Ogłoszenie o naborze Nr 126652

Warunki pracy

praca w siedzibie Urzędu, budynek „A”, VI piętro, praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie, stanowisko pracy przystosowane dla osoby niepełnosprawnej, kontakty zewnętrzne z: lekarzami zobowiązanymi do realizacji deklaracji lojalnościowej, pracownicy działów służb pracowniczych podmiotów leczniczych zatrudniający rezydentów, osobami odbywającymi szkolenie specjalizacyjne i kandydatami do szkolenia, kandydatami ubiegającymi się o przystąpienie do Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego oraz pracownikami CEM organizującymi egzamin, pracownikami innych urzędów. 

Zakres zadań

 • przeprowadza postępowanie kwalifikacyjne dla osób ubiegających się o rozpoczęcie specjalizacji w dziedzinie fizjoterapii oraz w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia
 • ustala okres odpracowania deklaracji lojalnościowych przez lekarzy rezydentów oraz monitoruje i nadzoruje wykonanie zobowiązania
 • sporządza projekt umowy z samorządem województwa na finansowanie staży podyplomowych i sprawuje nadzór nad jej realizacją
 • weryfikuje dokumentację szkolenia specjalizacyjnego magistrów w celu dopuszczenia ich do Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego
 • przeprowadza kontrolę staży podyplomowych lekarzy i lekarzy dentystów w podmiotach leczniczych

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w pracy biurowej
 • Znajomość ustaw: o zawodzie fizjoterapeuty, o uzyskaniu tytułu specjalisty w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia, o zawodach lekarza i lekarza dentysty
 • Znajomość rozporządzenia w sprawie stażu podyplomowego lekarza i lekarza dentysty
 • Znajomość ustaw: o służbie cywilnej, o wojewodzie i administracji rządowej w województwie, kodeks postępowania administracyjnego
 • Znajomość ustawy o kontroli w administracji rządowej
 • Znajomość zarządzenia w sprawie wytycznych w zakresie przestrzegania zasad służby cywilnej oraz w sprawie zasad etyki korpusu służby cywilnej
 • Komunikatywność
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

APLIKUJ TERAZ

wg. wniosku Wymagania inne: Wykształcenie min. średnie, możliwość przyuczenia, prawo jazdy kat B.

Szczegóły:

 • Data dodania: wczoraj
 • Miejsce pracy: Kielce
 • Firma: Miejski Urząd Pracy w Kielcach

Obsługa klientów w specjalistycznym salonie wykończenia wnętrz, Doradztwo techniczne, Prowadzenie dokumentacji sprzedażowej. Umiejętności komunikacyjnych i interpersonalnych, Komputer nie może być Ci obcy, pracujemy poczcie Outlook i...

Szczegóły:

 • Data dodania: wczoraj
 • Miejsce pracy: Kielce
 • Firma: BEL-POL