Inspektor weterynaryjny

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Kielcach
Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor weterynaryjny
Miejsce pracy: Kielce
Ogłoszenie o naborze Nr 113484

Warunki pracy

Budynek urzędu częściowo dopasowany do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami. Budynek wyposażony w windę i poręcze z pochwytami przy schodach. Stanowisko pracy wyposażone w komputer i inne urządzenia biurowe.


Warunki pracy: zadania wykonywane w znacznej części poza siedzibą - kontrole podmiotów nadzorowanych. Pracownik narażony jest na zmienne warunki atmosferyczne, kontakt z alergenami odzwierzęcymi, zagrożenia komunikacyjne.


Praca może być wykonywana również w porze nocnej i poza godzinami urzędowania.

Zakres zadań

 • Prowadzi kontrole podmiotów produkujących, stosujących i wprowadzających do obrotu pasze i karmę dla zwierząt
 • prowadzi kontrole podmiotów zbierających, transportujących, przetwarzających uboczne produkty pochodzenia zwierzęcego
 • kontroluje spełniania warunków weterynaryjnych przez podmioty zajmujące się ubojem zwierząt rzeźnych, rozbiorem i przetwórstwem mięsa oraz zajmujące się pozyskiwaniem i przetwórstwem mleka, ryb
 • realizuje zadań wynikających z Krajowego Planu Kontroli Urzędowej Pasz

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe weterynaryjne lub inne wyższe z zakresu spraw należących do właściwości Inspekcji Weterynaryjnej
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • prawo jazdy kat. B
 • znajomość przepisów prawa w obszarze pasz i utylizacji
 • znajomość prawa weterynaryjnego w obszarze bezpieczeństwa zywności
 • znajomośc zasada postępowania administracyjnego
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • w przypadku lekarza weterynarii prawo wykonywania zawodu
APLIKUJ TERAZ

Zakres obowiązków: To stanowisko wiąże się z zadaniami takimi jak: koordynacja zadań księgowych dla jednego lub kilku określonych regionów: Uzgadnianie bilansów, czynności związanych z zamknięciem miesiąca, czynności sprawozdawcze,...

Szczegóły:

 • Data dodania: dzisiaj
 • Miejsce pracy: Kielce
 • Firma: Genpact PL

Responsibilities: Checking financial documents (invoices/bank statements/credit notes) received from the local desk, in the ERP system according to the current procedure, Checking the supplier /employee data and details in the ERP system and...

Szczegóły:

 • Data dodania: dzisiaj
 • Miejsce pracy: Kielce
 • Firma: Genpact PL