Inspektor / Inspektorka Nadzoru w Branży PPOŻ

poszukuje kandydata do pracy na stanowisku:

Inspektor / Inspektorka Nadzoru w Branży PPOŻ
Miejsce pracy: Kielce
Na tym stanowisku będziesz odpowiedzialny(-a) m.in. za:
 • Reprezentowanie inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności realizacji inwestycji i remontów z projektem i pozwoleniem na budowę, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej,
 • Sprawdzanie jakości wykonywanych robót i wbudowanych wyrobów budowlanych, a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych niedopuszczonych do stosowania w budownictwie,
 • Sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych oraz przygotowanie i udział w czynnościach odbioru gotowych obiektów budowlanych i przekazywanie ich do użytkowania,
 • Przygotowywanie materiałów do postępowań przetargowych - zakres robót, przedmiary i kosztorysy inwestorskie, udzielanie odpowiedzi na zadawane pytania w toczących się postępowaniach przetargowych na wyłonienie Wykonawcy robót, analiza kosztorysów ofertowych w postepowaniach przetargowych prowadzonych przez OGN Kraków,
 • Nadzór nad realizacją inwestycji i robót budowlanych w zakresie urządzeń i instalacji PPOŻ zgodnie z ustawą prawa budowlanego,
 • Kontrolowanie i doradztwo w zakresie przestrzegania przeciwpożarowych wymagań techniczno-budowlanych, instalacyjnych i technologicznych,
 • Doradztwo w zakresie wyposażenia budynku, obiektu budowlanego lub terenu w wymagane urządzenia przeciwpożarowe i gaśnice,
 • Dbanie o zapewnienie konserwacji oraz naprawy urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic w sposób gwarantujący ich sprawne i niezawodne funkcjonowanie.
Czego oczekujemy od Ciebie?
 • Wykształcenia wyższego bądź ukończenia studiów podyplomowych o profilu ochrony pożarowej lub podobnym,
 • 3 lata doświadczenia na stanowisku związanym z ochroną przeciwpożarową,
 • Znajomości pakietu MS Office - Excel, Word, poczty elektronicznej, Internetu,
 • Znajomości obsługi programu AutoCad,
 • Znajomości regulacji prawnej w zakresie prawa budowlanego,
 • Czynnego prawa jazdy kat. ’B’.
 • Umiejętności interpersonalnych i komunikacyjnych,
 • Umiejętności pracy w zespole,
 • Dodatkowo od kandydata oczekujemy samodzielności, dokładności, umiejętności rozwiązywania problemów, dyspozycyjności, sumienności, pracowitości, inicjatywy i terminowości.
Oferujemy:
 • Pracę na lata - 61% pracowników jest z nami na pokładzie powyżej 5 lat,
 • Stabilizację - zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę,
 • Produkty firmowe - ulgi na przejazdy kolejowe po okresie próbnym dla Ciebie i Twojej rodziny oraz wolny dzień z okazji Święta Kolejarza,
 • Szkolenia - możliwość uczestnictwa w szkoleniach z zakresu specyfiki pracy oraz umiejętności miękkich, możliwość dofinansowania do kursów językowych i studiów,
 • Rozwój - udział w licznych projektach w strukturach PKP S.A. mających realny wpływ na rozwój Grupy PKP - jednego z największych polskich pracodawców zatrudniającego ponad 75 tys. Pracowników,
 • Atmosferę - praca w zgranych zespołach zorientowanych na cel,
 • Benefity pozapłacowe - dofinansowanie do opieki medycznej, zajęć sportowo-rekreacyjnych, wypoczynku i wydarzeń kulturalnych.
Aplikując potwierdzasz zapoznanie się z niniejszą informacją:

Na podstawie przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: "ogólne rozporządzenie o ochronie danych") informujemy, że dane osobowe kandydatów do pracy w spółce "Polskie Koleje Państwowe Spółka Akcyjna" (dalej: PKP S.A.) z siedzibą w Warszawie, kod 02-305, Al. Jerozolimskie 142A, uzyskane w procesie rekrutacji lub przesłane poza tym procesem, będą przetwarzane wyłącznie w celu rekrutacji. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do rejestracji kandydata w procesie rekrutacji. Osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich poprawiania. Nadesłane dokumenty nie będą zwracane i będą przetwarzane przez okres 2 lat od daty ich wpłynięcia do PKP S.A. Kandydaci aplikując na stanowisko, proszeni są o zapoznanie się z informacją o przetwarzaniu danych osobowych kandydatów do pracy w PKP S.A. zawartą na stronie http://pkpsa.pl/pkpsa/kariera-w-pkp-sa/informacja-.html

PKP S.A. zastrzega sobie prawo skontaktowania się tylko z wybranymi kandydatami.

Aplikując na niniejsze stanowisko wyrażasz zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zawartych w Twoich dokumentach aplikacyjnych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesów rekrutacji zgodnie z przepisami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

Nadesłanych ofert nie zwracamy.
Zastrzegamy sobie prawo kontaktu tylko z wybranymi kandydatami.


według wniosku Wymagania konieczne: Wykształcenie: wyższe (w tym licencjat), kierunek: kierunkowe Wymagania inne: Oferta pracy skierowana do osób zarejestrowanych w MUP Kielce.

Szczegóły:

 • Data dodania: wczoraj
 • Miejsce pracy: Kielce
 • Firma: Miejski Urząd Pracy w Kielcach

Zapewniamy jeden z najlepszych pakietów korzyści: konkurencyjne dochody (podstawa) oraz system prowizyjny i premiowy uzależniony od skuteczności działań Twoich oraz Twojego zespołu (wynagrodzenie w przedziale 12000 – 15000 zł netto + vat /...

Szczegóły:

 • Data dodania: wczoraj
 • Miejsce pracy: Kielce
 • Firma: Nationale-Nederlanden