Główny specjalista

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Kielcach
Świętokrzyski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Główny specjalista
Miejsce pracy: Kielce
Ogłoszenie o naborze Nr 117400

Warunki pracy

Praca administracyjno-biurowa w pozycji siedzącej oraz praca w terenie polegająca na udziale w czynnościach kontrolnych na terenie całego województwa świętokrzyskiego, również w warunkach szczególnie trudnych (np. oględziny miejsc prowadzenia działalności bez względu na warunki atmosferyczne). Obsługa komuptera powyżej 4 godzin dziennie. Możliwa praca zmianowa i dyżury interwencyjne. Praca wymagająca pełnej sprawności ruchowej oraz odporności na stres, ze względu na możliowość zagrożenia korupcją, napotkania trudnych klientów. Stanowisko pracy znajduje się w klimatyzowanym pokoju w budynku z windą. Wymagana umiejętność pracy zarówno samodzielnej jak i w zespole. 

Zakres zadań

 • Przygotowuje i przeprowadza kontrole podmiotów korzystających ze środowiska,
 • Opracowuje dokumentację kontrolną i pokontrolną oraz inne dokumenty na potrzeby Wydziału,
 • Prowadzi działania pokontrolne wobec podmiotów niedotrzymujących warunki korzystania ze środowiska,
 • Prowadzi postępowania administracyjne celem ustalenia stanu faktycznego oraz przygotowywuje decyzje administracyjne,
 • Prowadzi ewidencję instalacji emitujących pola elektromagnetyczne do środowiska w oparciu o dane przekazane zgodnie z art 122 a ustawy Prawo ochrony środowiska,
 • Wykonuje zadania w ramach obowiązku WIOŚ polegającego na udostępnianiu w Systemie Informacyjnym o Instalacjach Wytwarzajacych Promieniowanie Elektromagnetyczne (SI2PEM) wyników kontroli poziomów PEM emitowanych do środowiska,
 • Analizuje i ocenia wyniki pomiarów pól elektromagnetycznych w środowisku przekazywanych do WIOŚ,
 • Rozpatruje pod względem formalnym i merytorycznym interwencje wpływające do Wydziału.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego w obszarze ochrony środowiska lub w jednostkach kontrolnych
 • Znajomość przepisów w zakresie ochrony środowiska, w szególności w zakresie ochrony przed polami elektromagnetycznymi,
 • Znajomość ustawy o służbie cywilnej oraz zasad etyki korpusu służby cywilnej
 • Podstawowa wiedza z zakresu radiokomunikacji,
 • Ogólna wiedza z zakresu metrologii dot. pomiarów pól elektromagnetycznych w środowisku
 • Poświadczenie bezpieczeństwa uprawniające do dostepu do informacji niejawnych o klauzuli "poufne", a w przypadku jego braku oświadczenie o gotowości przystąpienia do postępowania sprawdzającego,
 • Umiejętność biegłej obsługi komputera w zakresie Microsoft Office
 • Łatwość wypowiadania się w formie pisemnej i formułowania wniosków
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • prawo jazdy kat. B
 • odporność na stres, asertywność
 • samodzielność, komunikatywność, dyspozycyjność
 • znajomość procedur wynikających z KPA
 • umiejętność pracy w zespole
 • umiejętność działania w sytuacjach stresowych i pod presją czasu
APLIKUJ TERAZ

Technik logistyk Wymagania konieczne: Wykształcenie: średnie zawodowe Wykształcenie: średnie zawodowe 4-letnie Wykształcenie: średnie branżowe

Szczegóły:

 • Data dodania: dzisiaj
 • Miejsce pracy: Kielce
 • Firma: Powiatowy Urząd Pracy w Kielcach

Warunki pracy Praca w siedzibie Urzędu, piętro V, budynek C, praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie, obsługa terminala, kontakty zewnętrzne z klientami indywidalnymi. Windy w budynku przystosowane dla potrzeb osób z...

Szczegóły:

 • Data dodania: dzisiaj
 • Miejsce pracy: Kielce
 • Firma: Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach