Główny metrolog

Główny Urząd Miar w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Główny metrolog
Miejsce pracy: Kielce
Ogłoszenie o naborze Nr 121177

Warunki pracy

Praca administracyjno-biurowa polegająca m.in. na opracowywaniu dokumentów, obsłudze urządzeń biurowych, czynnościach koncepcyjnych. Czas pracy przy monitorze ekranowym powyżej 4 godz. dziennie, przy naturalnym i
sztucznym oświetleniu. Wysiłek fizyczny, zagrożenie korupcją.

Zakres zadań

 • Koordynuje prace projektowe, konstrukcyjne i wytwórcze w zakresie elementów mechanicznych stanowisk pomiarowych i infrastruktury technicznej
 • Bierze udział w pracach nad wdrożeniem nowych technologii wytwórczych
 • Prowadzi prace związane z realizacją zleceń wytwarzania i obróbki mechanicznej elementów aparatury laboratoryjno-badawczej i infrastruktury technicznej
 • Odpowiada za zaopatrzenia warsztatu mechanicznego w materiały wykorzystywane w projektowanych konstrukcjach mechanicznych oraz nadzoruje wykorzystanie surowców i materiałów
 • Sprawuje nadzór nad wyposażeniem warsztatu mechanicznego
 • Bierze udział w przygotowaniu dokumentacji zakupowej i przetargowej dotyczącej wyposażenia technicznego warsztatu mechanicznego i materiałów
 • Uczestniczy w przeglądach gwarancyjnych i pogwarancyjnych maszyn i urządzeń będących na wyposażeniu warsztatu mechanicznego
 • Nadzoruje przestrzeganie zasad BHP w warsztacie mechanicznym

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe techniczne
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego w nadzorze nad warsztatem mechanicznym lub w prowadzeniu prac badawczo-rozwojowych w zakresie mechaniki lub obsługi obrabiarek skrawających lub
w projektowaniu elementów mechanicznych i technologii obróbki mechanicznej
 • Znajomość oprogramowania typu CAD
 • Znajomość technologii obróbki skrawaniem
 • Znajomość zagadnień technicznych związanych z projektowaniem elementów mechanicznych i technologią obróbki mechanicznej
 • Bardzo dobra umiejętność obsługi pakietu MS Office
 • Umiejętność: komunikacji, współpracy, zorientowanie na osiąganie celów
 • Umiejętność: organizacji pracy, podejmowania decyzji i ponoszenia odpowiedzialności, zarządzania ludźmi
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Uprawnienia operatora wózka widłowego
 • Uprawnienia do obsługi urządzeń suwnicowych
 • Uprawnienia spawalnicze
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym czytanie dokumentacji technicznej
 • Umiejętność programowania i obsługi frezarek CNC
 • Umiejętność obsługi tokarek uniwersalnych
 • Umiejętność obsługi frezarek uniwersalnych
 • Znajomość materiałoznawstwa i technologii obróbki metali
 • Znajomość ustawy Prawo zamówień publicznych
APLIKUJ TERAZ

Jeśli posiadasz: tytuł lekarza specjalisty bądź jesteś lekarzem w trakcie specjalizacji – po 2. roku specjalizacji prawo wykonywania zawodu umiejętność obsługi komputera Oferujemy: zatrudnienie w oparciu o UZ bądź KG – sam wybierasz...

Szczegóły:

 • Data dodania: dzisiaj
 • Miejsce pracy: Kielce
 • Firma: Medicover Sp. z o.o.

Jeśli posiadasz: tytuł lekarza specjalisty bądź jesteś lekarzem w trakcie specjalizacji – po 2. roku specjalizacji prawo wykonywania zawodu umiejętność obsługi komputera Oferujemy: zatrudnienie w oparciu o UZ bądź KG – sam wybierasz...

Szczegóły:

 • Data dodania: dzisiaj
 • Miejsce pracy: Kielce
 • Firma: Medicover Sp. z o.o.