Główny ekspert skarbowy

Izba Administracji Skarbowej w Kielcach
Dyrektor poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Główny ekspert skarbowy
Miejsce pracy: Kielce
Ogłoszenie o naborze Nr 130052

Warunki pracy

Praca w siedzibie urzędu, praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie, praca w terenie, zagrożenie naciskami grup przestępczych, zagrożenie korupcją, częste reprezentowanie  urzędu na zewnątrz, strony postępowania w kontaktach bezpośrednich mogą wywierać presję na pracownika na inne, korzystne dla nich załatwienie sprawy w związku z powyższym istnieje możliwość wystąpienia zagrożeń korupcyjnych; praca pod presją terminowości prowadzonych postępowań; stres związany z ryzykiem ewentualnego przedawnienia karalności czynu zabronionego. Budynek nie jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych. Narzędzia i materiały pracy - komputer, drukarki, kserokopiarki.

Zakres zadań

 • Prowadzi dochodzenia i śledztwa w sprawach o przestępstwa skarbowe
 • Występuje przed sądami w charakterze oskarżyciela publicznego w sprawach o przestępstwa skarbowe
 • Wnosi do sądów środki zaskarżenia od orzeczeń wydanych przez sądy w sprawach o przestępstwa skarbowe
 • Występuje przed sądem w postępowaniu wykonawczym w sprawach o przestępstwa skarbowe
 • Realizuje zadania związane z obsługą systemów informatycznych
 • Współpracuje z organami ścigania, prokuraturą i sądami
 • Prowadzi postępowania w zakresie kosztów postępowania przygotowawczego
 • Wnioskuje o zastosowanie środków zapobiegawczych

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 5 lat i 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w administracji publicznej
 • Bardzo dobra znajomość przepisów prawa (ustawy o służbie cywilnej, ustawy o KAS i przepisów wykonawczych, Kodeksu Karnego Skarbowego, Kodeksu Postępowania Karnego, Kodeksu Karnego, Kodeksu Postępowania Administracyjnego i przepisów wykonawczych) organizacji i funkcjonowania administracji publicznej, w tym w szczególności KAS
 • Umiejętność interpretacji przepisów prawnych i stosowania prawa w praktyce
 • Umiejętność działania w sytuacjach nieprzewidywalnych, stresowych
 • Umiejętność podejmowania szybkich i trafnych decyzji
 • Komunikatywność
 • Umiejętność analitycznego myślenia
 • Kreatywność
 • Biegła obsługa komputera (Pakiet MS Office)
 • Samodzielność w podejmowaniu decyzji i realizacji powierzonych zadań
 • W jednostkach organizacyjnych KAS może być zatrudniona albo pełnić służbę osoba, która nie pełniła służby zawodowej ani nie pracowała w organach bezpieczeństwa państwa wymienionych w art. 2 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 342), ani nie była ich współpracownikiem
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowewedług wniosku Wymagania konieczne: Wykształcenie: wyższe (w tym licencjat), kierunek: kierunkowe Wymagania inne: Oferta pracy skierowana do osób zarejestrowanych w MUP Kielce.

Szczegóły:

 • Data dodania: wczoraj
 • Miejsce pracy: Kielce
 • Firma: Miejski Urząd Pracy w Kielcach

Zapewniamy jeden z najlepszych pakietów korzyści: konkurencyjne dochody (podstawa) oraz system prowizyjny i premiowy uzależniony od skuteczności działań Twoich oraz Twojego zespołu (wynagrodzenie w przedziale 12000 – 15000 zł netto + vat /...

Szczegóły:

 • Data dodania: wczoraj
 • Miejsce pracy: Kielce
 • Firma: Nationale-Nederlanden